Söz Sanatları ve Söz Sanatı Örnekleri

SÖZ SANATLARI

KİŞİLEŞTİRME (TEŞHİS):

İnsana özgü niteliklerin, insan dışındaki varlıklara aktarılmasına kişileştirme denir. Yani insan dışı bir varlık insan gibi davranır.

Kişileştirmede insan dışındaki varlıklara ağlama, mutlu olma, üzülme, kızma gibi insana özgü nitelikler aktarılır.

ÖRNEKLER:

Uzak denizlerden gelmiş yorgun bir gemi, limanın şefkatli kollarına bırakmıştı kendini. Sonbaharın gelişiyle yapraklar, vedalaşarak ağaçlardan ayrılıyordu.

Bu cümlelerde “gemi”, “liman” ve “yapraklar”a insan özelliği yüklenerek kişileştirme yapılmıştır.

 

KONUŞTURMA (İNTAK)

İnsanın dışı varlıkların ne dediği, konuşması cümlenin içindeyse konuşturma sanatı yapılmış demektir.

Uyarı: İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesine kişileştirme, insan dışı varlıkların konuşması cümlenin içindeyse konuşturma sanatı yapılmış demektir.

 

ÖRNEKLER:

Bulutlar gözyaşı döktüler.   (Kişileştirme)

Bu cümlede “bulutlar” insanlara özgü bir nitelik olan “gözyaşı dökme” özelliği ile tanıtıldığı için kişileştirme sanatı yapılmıştır.

Bülbül, “Senin nazını çekemem.” diyordu.

Bu cümlede “Senin nazını çekemem…” sözünü söyleyen insan dışı varlık  (gül)  olduğu için konuşturma  sanatı yapılmıştır.

 

BENZETME SANATI (TEŞBİH)

Aralarında benzerlik olduğu düşünülen iki şeyden güçsüz olanının güçlü olana benzetilmesidir.

Benzetme edatı olarak  “gibi” den başka “kadar, sanki… ” sözcükleri  de kullanılabilir.

Benzetme Örnekleri:

 

      inci                           gibi                        beyaz                   dişler

Kendisine                  Benzetme               Benzetme            Benzeyen       

Benzetilen                    Edatı                       Yönü

 

 

ABARTMA (MÜBALAĞA)

Gerçekleştirilemeyecek, imkansız ifadelere abartılı ifadeler denir.   Abartmanın diğer adı da  mübalağadır.  

Abartılı ifadeler: Dikkat çekmek, meraklandırmak veya gülmek için kullanılır.

Bir durumu, özelliği olduğundan ya çok fazla ya çok az göstermek, bir olayı olamayacak şekilde  abartarak anlatmaktır.

 

ÖRNEKLER:


Ekleyen : MURAT KUŞ