Sürücü, Klasör, Dosya ve Dosya Uzantıları

SÜRÜCÜ, KLASÖR, DOSYA VE DOSYA UZANTILARI

Sürücü nedir?

Sürücü (Driver): Dosya ve klasörlerin saklanabileceği ortamlardır ve alfabede bulunan harfler ile (A…Z) temsil edilirler. Disket sürücüler A veya B harfi ile, Harddiskler ise C ve sonrasında gelen harfler ile temsil edilirler.

Cd-Sürücü, Dvd-Sürücü, Harici Harddisk, Usb Bellek, Kart Okuyucu vb. diğer aygıtlar ise Harddiskten sonra gelen harfler ile temsil edilirler.

 

Klasör nedir?

Klasör (Folder): Sürücüler içerisinde bulunan dosyası gruplamak amacı ile kullanılan program gruplarıdır. Klasörler sayesinde aradığımız herhangi bir dosyayı bulmamız kolaylaşır. Klasörler tıpkı bir kütüphanede kitapların konularına göre gruplandırılmalarına benzer. Örneğin; bilgisayarımızda belgeler, “C” sürücüsünde bulunan “Belgelerim” adlı klasörde gruplanmışlardır. Windows’a ait dosyalar “C” sürücüsünde bulunan “Windows” adlı klasörde gruplanmışlardır.

 

Dosya nedir?

Dosya (belge): Bilgisayarda bulunan bütün bilgiler farklı türde birçok dosyada bulunur. Bu dosyalar bilgisayarımızda hard disk adını verdiğimiz depolama biriminde saklanır.

 

Dosya Uzantısı: Bilgisayarımız dosyalarımızı (belgelerimizi) hangi programda açacağına, o dosyanın (belgenin) uzantısına göre karar verir. Her dosyanın (belgenin) adı olduğu gibi bir de uzantısı vardır. Her dosya (belge) ad.uzantı şeklinde kaydedilir. Ama uzantılar her zaman görüntülenmez.

 

Dosya Adı.Uzantı

Dosya adı, o dosyanın isimdir. d e r s i m i z . c o m

Dosya adı ile Uzantı arasında (.) nokta bulunur.

Uzantı ise o dosyan”ın türünü gösterir.

• Uzantı genelde 3-4 harf uzunluğundadır.

• Uzantısı sayesinde o dosyanın hangi programda hazırlandığını ve hangi programlarla açılabileceğini anlarız.

 

Uzantı (Açıklama)

Exe, Bat      Uygulama dosyaları – Çalıştırılabilir dosya

txt                              Metin dosyaları

bmp                            Resim dosyaları

jpg                              Resim dosyaları

gif                               Resim dosyaları

—tiff                              Resim dosyaları

png                             Resim dosyaları

doc-docx   Microsoft Word dosyaları (2003-2007)

xls-xlsx        Microsoft Excel dosyaları (2003-2007)

ppt-pptx     Microsoft Powerpoint dosyaları (2003-2007)

zip                               Sıkıştırılmış dosyalar (Winzip)

rar                              Sıkıştırılmış dosyalar (Winrar)

7zip                             Sıkıştırılmış dosyalar (7zip)

mp3                            Ses dosyaları

wma                          Ses dosyaları

wav                            Ses dosyaları

mid                             Ses dosyaları

mpg, mpeg                            Film dosyaları

avi                              Film dosyaları

mp4                            Film dosyaları

wmv                          Film dosyaları

flv                               Film dosyaları

mkv                            Film dosyaları

pdf               Adobe taşınabilir belge formatı

htm                            Internet Dosyaları

html                           Internet Dosyaları

asp                             Internet Dosyaları

aspx                             Internet Dosyaları

php                             Internet Dosyaları


Ekleyen : dersimiz.com