Tam sayılarda dört işlem

TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM KONU ÖZETİ
A. Toplama İşlemi

1.Aynı işaretli Tam Sayılarda Toplama İşlemi

 Aynı işaretli tam sayılarda toplama işlemi yapılırken;
- Sayılar birbirine eklenir.
- İşaret değiştirmeden yazılır.
Örnek: (+5) + (+8) = (+13)              (-5) +  (-9) =  (-14)


2.Farklı İşaretli Tam Sayılarda Toplama İşlemi
- Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır.
- Büyük sayının işareti sonucun işareti olur.
Örnek: (-5) + (+2)= -(5-2)=-3         (+9) +(-4)=  +(9-4)=+5

 

3.Özellikler
a) Değiştirme Özelliği: (+5) + (-9) = (-9) + (+5)
b) Dağıtma Özelliği: 5.(-5 + 6) = (5.(-5)) + (5.6)
c) 0 İle Toplama: 5+0=0  0=Etkisiz eleman
d) Mutlak Değeri Aynı Olan Sayıları Toplama : (-5) + 5 = 0

 

B. Çıkarma İşlemi
    Çıkarma işlemi yapılırken;
a. 1. sayı aynen kalır.
b. Ortadaki çıkarma işareti toplama yazılır.
c. 2. sayının işareti değiştirilir.
d. Toplama işareti yapılır.
Örnek: (+5) - (+2)= (+5) + (-2) = 3        (-5) - (-9) = (-5) + (+9) = 14
        (+9) - (-6) =  (+9) + (+6) = 15        (-15) - (+3) = (-15) + (-3) = (-18)


C. Çarpma  İşlemi
1.Aynı işaretli Tam Sayılarda Çarpma İşlemi
a) Sayılar normal şekilde çarpılır. dersimiz.com
b) Sonucun başına artı işareti getirilir.

2.Farklı İşaretli Tam Sayılarda Çarpma İşlemi
a) Sayılar normal şekilde çarpılır.
b) Sonucun başına eksi işareti getirilir.


Örnek: (+5) . (+8) = (+40)       (-8)  . (-8) = (+64)
              (+5) . (-6) = (-30)       (-3)  .  (-4) = (+12)
NOT:  + . + = +      - . - = +        + . - = +            - . + = - 
3.Özellikler
a)  0 ile çarpma: (-5) . (+8) . 0 =0  0 Yutan eleman
b)  1 ile çarpma : (+8) . 1= (+8)     1 Etkisiz eleman


C. Bölme  İşlemi
1.Aynı işaretli Tam Sayılarda Bölme İşlemi
a)Sayılar normal şekilde bölünür.
b)Sonucun başına artı işareti getirilir.
2.Farklı İşaretli Tam Sayılarda Bölme İşlemi
 a) Sayılar normal şekilde bölünür.
b) Sonucun başına eksi işareti getirilir       
NOT:  +:+ =+         -: - =+          +:- = -         -:+ = -     
Örnek: (+40) : (+5) = (+8)         (-30) :  (-6) = (+6)
           (+64) : (-8)  = (-8)         (-12)  : (+4)  = (-3)
3.Özellikler
n bir tam sayı ise:
0:n=0
n: 0=tanımsız
0:0=0
n:1=n


E: İşlem Önceliği

1. Üslü Sayılar

2. ( ) şeklindeki parantezler

3. [] şeklindeki parantezler

4. Çarpma veya Bölme

5. Toplama veya Çıkarma

 


Ekleyen : notbak.com