Tarih Yazıcılığının Gelişimi (Özet)

TARİH YAZICILIĞININ GELİŞİMİ

İnsanların yaşadıkları deneyimlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarma ihtiyacı tarih yazıcılığının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Tarih yazıcılığının ilk örnekleri;

 

Tarih yazıcılığının geçirdiği aşamalar:

1. Hikâyeci tarih yazıcılığı (rivayetçi tarih yazıcılığı):

Bu tarih anlayışında olaylar yer ve zaman belirtilerek, ancak neden sonuç ilişkileri kurulmadan. Yorum yapmadan hikâye ve efsanelere dayanılarak anlatılır. dersimiz.net

Not: Hikâyeci tarih yazıcılığının ilk örneği tarihin babası sayılan Yunanlı tarihçi Heredot’un “Historia” adlı eseridir.

 

2. Öğretici tarih yazıcılığı (pragmatik tarih yazıcılığı):

Bu tarih yazıcılığında geçmişteki olaylardan dersler çıkararak topluma fayda sağlamak, milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek amaçlanmıştır.

Öğretici tarih yazıcılığının öncüsü: Yunanlı tarihçi Tukidides’tir.

 

3. Araştırmacı tarih yazıcılığı (modern tarih yazıcılığı):

Bu tarih anlayışında bilimsel yöntem ve kurallardan yararlanılır. Olayların nedenleri ve sonuçları tarih biliminin yöntemleriyle araştırılır.

 

Tarih yazıcılığının farklı milletlerde gelişim aşamaları:

Eski Yunan: Heredot ile başlayıp ve Tukidides ile devam etmiştir.

İslam Ülkeleri: Hikâyeci tarih anlayışı ile İslam tarihçisi “Taberi” eserler vermiştir.

Orta Çağ Avrupası: Eleştiriden uzak “kilise tarihi” olarak ortaya çıkmıştır.

 

Türklerde tarih yazıcılığı

Osmanlılar döneminde tarih yazıcılığı

Osmanlı tarih yazıcılığının amaçları:

 

Osmanlılarda önemli tarihçiler:

Hoca Sadeddin Efendi, Aşık Paşazade, Oruç Bey, Behişti, Peçevi, Selaniki, Ahmet Cevdet Paşa.

 

Cumhuriyet döneminde tarih yazıcılığı:

Cumhuriyet döneminde yeni tarih yazıcılığının ortaya çıkmasında Atatürk’ün büyük rolü olmuştur. Türk Tarih Tezi hazırlanmış ve Türk tarihini araştırmak için Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.


Ekleyen : Sedat Kınayı