Tarihi Olay Ve Olgu Kavramları

Tarihi Olay Ve Olgu Kavramları

TARİHİ OLAY VE OLGU KAVRAMLARI

Tarihi Olay: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olaylar belirli bir süre içinde gerçekleşir.

Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Ankara’nın yeni Türk Devleti’nin başkenti olması vb. gelişmeler birer olaydır.

 

Tarihi Olgu ise aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren bir kavramdır. Olgular, Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi, Türkiye’nin çağdaşlaşması tarihi olgulardır.

Olay ve olgu kavramlarını daha iyi anlamak için altta verilen örnekleri inceleyiniz:

   Örnek:

  Olay-Malazgirt savaşı   ----------------    Olgu-Anadolu’nun Türkleşmesi

  Olay-Talas Savaşı        ----------------    Olgu-Türklerin Müslüman olması

  Olay-İstanbul’un Fethi   -----------------   Olgu-İstanbul’un Türk şehri olması

  Olay-Atatürk’ün çeşitli alanlarda inkılâplar yapması    ------------------  Olgu-Türkiye’nin çağdaşlaşması

 

Tarihi Olay ve Olgu arasındaki farklar:

Tarihi Olay; Kısa sürede olup biten işlerdir. - Tarihi Olgu; uzun bir zaman diliminde oluşan durumlardır.

Tarihi Olayların başlangıç ve bitiş tarihleri bellidir. - Olgu ise genellilik ve süreklilik gösterir.

Her tarihi olayın meydana geldiği bir yer ve zaman dilimi vardır. - Olgu olaya göre daha soyut ve geneldir. Belli bir yer ve zaman söz konusu değildir.


Ekleyen : dersimiz.com