Tarihte Sebep - Sonuç Ve Yer Zaman İlişkisi

Tarihte Sebep - Sonuç Ve Yer Zaman İlişkisi

TARİHTE SEBEP - SONUÇ VE YER ZAMAN İLİŞKİSİ

Bir olayın, tarihi bir gelişme olarak kabul edilmesi için belirli bir zaman dilimi içerisinde ve belirli bir yerde (mekânda) gerçekleşmesi gerekir.

Tarihi olaylar belirli bir coğrafi mekânda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla coğrafi koşulların olayların oluşumu ve gelişimi üzerinde etkisi olmaktadır. Bu nedenle tarihi olayların açıklanabilmesi için olayın gerçekleştiği bölgenin özellikleri bilinmelidir.

 

Bir bölgenin coğrafi koşulları insan topluluklarını doğrudan etkiler. Örneğin iklim koşullarının zorlu olduğu bölgelerde yaşayanlar daha dayanıklı ve hareketli olurlar. Ilıman iklim bölgelerinde yaşayanlar ise daha sakin bir yaşam sürerler. Sulama imkânları elverişli bölgelerde yaşayanlar tarımla uğraşırken, tarıma elverişsiz bölgelerde yaşayanlar geçimlerini hayvancılık ve avcılık yaparak sürdürürler.

 

Tarihi olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır ve süreklilik gösterir. Bir olay kendinden önceki olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın nedenini oluşturabilir. Bu durum tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi olduğunu gösterir. Bu nedenle tarihte zaman ve kronoloji olguları önemlidir.

 

Uyarı: Tarihi olayların üzerinden belli bir zamanın geçmesi, olayın sonuçlarının ve etkilerinin tüm yönleriyle görülüp analizinin yapılması ve hangi olayın nedeni ya da sonucu olduğunun ortaya konulması bakımından önemlidir.


Ekleyen : dersimiz.com