Yeniçağ'da Avrupa'daki Yeni Buluşlar Ve Sonuçları

YENİÇAĞ’DA AVRUPA’DAKİ YENİ BULUŞLAR VE SONUÇLARI          

            16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da birçok yenilik yapıldı. Yeni buluşlar ortaya konuldu. Avrupa’da ilerlemeyi sağlayan bu buluşlar daha önce başka milletler tarafından biliniyordu. Avrupalılar bu buluşları Haçlı Seferleri sırasında öğrenip geliştirdiler. Bunların en önemlileri barutun ateşli silahlarda kullanılması, matbaanın icadı, pusulanın denizcilik alanında kullanılmasıdır.

 

Barut ve Top:

 1. Barut, Orta Çağ’da Çinliler tarafından biliniyordu.
 2. Daha sonra Müslüman Araplar tarafından kullanıldı. Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar tarafından öğrenilerek Batı’ya aktarıldı.
 3. Barut, 14. yüzyıldan itibaren geliştirilerek ateşli silahlarda kullanılmaya başlandı.
 4. Barutun ateşli silahlarda ve topla birlikte kullanılmasıyla etrafı güçlü surlarla çevrili olan kaleler ve şatolar yıkıldı.
 5. Krallar savaşlarda topu kullanarak derebeylerin şatolarını yıktılar. Böylece Orta Çağ’ın yönetim biçimi olan “derebeylik (feodalite)” sona ererek yerine güçlü krallıklar kuruldu.

sosyl

Kâğıt ve Matbaa

 1. Orta Çağ başlarında Çinliler ipekten, Türkler pamuktan kâğıt yapmayı biliyorlardı. Kâğıt Türkler vasıtasıyla İslam dünyasında yayılmıştı.
 2. Avrupa’da ipek ve pamuk üretilmediği için kâğıt pahalıya mal oluyordu.
 3. Haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan kâğıt yapmayı öğrenen Avrupalılar, ipek ve pamuk yerine selülozdan kâğıt yapmayı başardılar. Böylece kâğıt ucuzladı ve bollaştı.
 4. Matbaanın ilkel şeklini Çinliler ve Uygur Türkleri bulmuştu. 15. yüzyılda Jan Gutenberg isimli bir Alman bilgin modern matbaayı buldu (1450).

Matbaanın Geliştirilmesi ve Kağıdın Ucuza Mal Edilmesi ile;

 1. Avrupa’da bol miktarda kitap basıldı.
 2. Okuma-yazma oranı yükseldi.
 3. Avrupa’da düşünce, bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmeler hızlandı.
 4. Duygu ve düşüncelerdeki gelişmeler sonucu Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıktı.

 

Pusula

 1. Pusulayı ilk kez Çinliler buldular. Onlardan Müslümanlara geçti.
 2. Avrupalılar, pusulayı Haçlı Seferleri sırasında Türk ve Müslümanlardan öğrendiler.
 3. Pusulanın bulunması ile Avrupalı gemiciler büyük denizlere ve okyanuslara açıldılar. Bu da Coğrafi Keşiflerin yapılmasında etkili oldu.
 4. Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidildi, yeni ülkeler ve kıtalar keşfedildi.
 5. Dünya haritası yeniden çizildi.

 

Bilim Mirası:

Müslümanlar bilim adamlarını destekledi. Onlara çalışma koşulları düzenledi.

Aldıkları yerdeki bilimsel çalışmaları inceleyip kendileri de üzerine çalışmalar yapmışlardır.

 

Ali Kuşçu: Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yaptı. Fatih Sultan Mehmet tarafından desteklendi.

 

Biruni: Gazneliler zamanında yaşadı. Eczacılık, matematik, astronomi, sosyoloji alanında 100’den fazla eser verdi.

 

Astronomi, gökyüzü ve gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır.

 

Rasathane (Gözlemevi): Gökyüzünü incelemek için kurulan binalardır.

 

Bilim: Çeşitli konularda gözlem ve deneye dayanarak gerçekleri ortaya koyan düzenli bilgi.

 

Önemli Türk-İslam bilginleri; Ali Kuşçu, Farabi, Biruni, Harezmi, İbni-i Rüşd, İbn-i Haldun, İbn-i Sina, Ömer Hayyam vs.


Ekleyen : dersimiz.com