Zaman Ve Takvim

Zaman Ve Takvim

ZAMAN VE TAKVİM

Zamanın Ortaya Çıkışı ve Tanımı

            Zaman; Yaşanılan hayatın, yapılan hareketin ölçüsüdür. Hayatın içinde geçen süredir. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süreye zaman denir. Zaman içerisinde yaşanılan gelişmelerin büyük dilimlerden küçüğe doğru (yıl, ay, gün, saat) bölünmesi takvimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Takvim; Zamanı gün, ay, yıl olarak belirli bölümlere ayırma yöntemidir. Takvim: Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere de takvim denir. Takvimlerin hazırlanmasında ay ve güneşin hareketleri esas alınmıştır. Dolayısıyla takvimle uğraşan toplumlarda astronomi bilimi gelişmiştir.

Takvimler iki esas üzerine hazırlanmıştır. Bunlar:

 

1) Güneş Yılı Takvimi:

Dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne göre ayarlanmıştır. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bu takvimde; Dünyanın kendi etrafında bir defa dönmesi ile geçen zamana Gün; Ayın Dünya çevresinde tam bir tur yapması için geçen zaman Ay; Dünyanın Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen zamana da Yıl denir.

Not: Güneş Yılı sistemini ilk kullananlar Mısırlılardır.

 

2) Ay Yılı Takvimi:

Ayın dünya etrafında 12 kez dönmesi esas alınmıştır(12 x 29,5 =354 Gün 4 saat). Bu takvimde de Dünyanın kendi etrafında bir dönüşü Gün; Ayın Dünya etrafında bir tur atması Ay; Ayın dünya etrafında Oniki kez dönmesi ile de Yıl oluşur.

Not: Ay yılı esaslı takvimi ilk kullananlar Sümerlerdir.

 

Ay yılı ile Güneş yılı arasında 11 günlük fark olması nedeniyle Güneş yılı esaslı takvimle Ay yılı esaslı takvim arasında 33 yılda yaklaşık 1 yıllık fark oluşur.

Takvim zaman ölçüsü olarak Sümerlerden itibaren kullanılmıştır. Sümerler Ay yılı, Mısırlılar ise Güneş yılı esasına göre olan ilk takvimleri yapmışlardır. Her (millet)ulus, takvim başlangıcı olarak kendi hayatlarını etkileyen önemli olayları seçmişlerdir. Örneğin; Yunanlılar ilk olimpiyatları, Hıristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini kullandıkları takvimlere başlangıç olarak almışlardır.


Ekleyen : dersimiz.com