5.2.6: Güzel İş ve Davranış: Salih Amel

Güzel İş ve Davranış: Salih Amel

           Salih amel, kelime anlamı olarak güzel davranış demektir. İnsanın kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıyla Allah rızası için yaptığı her güzel iş ve davranış, salih amel olarak adlandırılır.

Örneğin; namaz kılmak salih amel olduğu gibi selam vermek, ihtiyacı olana kan vermek de salih amel sayılır.

Kur’an’ı Kerim’de Allah’a inanıp güzel işler yapanların Allah tarafından ödüllendirilecekleri bildirilmektedir.

Dinimiz salih amellerin toplumda yaygınlaşmasını ister.

İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

İbadetlerin insan davranışları üzerinde olumlu etkileri vardır. Düzenli olarak ibadetleri yapan kişi kötülüklerden uzak durur, temizliği, dürüst ve adil olmayı alışkanlık haline getirir.

Namaz

 • İnsanı kötü iş ve davranışlardan uzaklaştırır, iyiliğe yöneltir.
 • Kişinin temizlik alışkanlığı kazanmasını sağlar.
 • Düzenli ve disiplinli olmayı sağlar.
 • Zamanı iyi kullanmayı öğretir.

Oruç

 • Sabırlı ve anlayışlı olmayı sağlar.
 • Davranışlarımızı güzelleştirir.
 • Yardımseverlik duygusunu geliştirir.

Zekât 

 • Zengin ile fakir arasında dostluğu pekiştirir.
 • Yardımseverlik duygusunu arttırır.
 • Cömert olmamızı sağlar.

Hac

 • Kardeşlik duygularını pekiştirir.
 • Sevgi, dostluk ve barış duygularını geliştirir.
 • İnsanlar arasında saygı ve eşitlik ortamı oluşturur.

 

Atatürk’ün Din ve Vicdan Özgürlüğüne Verdiği Önem

         Ülkemizde din vicdan ve ibadet özgürlüğü cumhuriyet yönetimiyle devlet güvencesi altın alınmıştır. Bu, laikliğin de bir gereğidir. Çünkü laiklik herkesin inanç ve ibadetlerinde özgür olmasını öngörür. Atatürk de konuşmalarında bunu dile getirmiştir. Atatürk “Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir” demiştir.


Ekleyen : ZAFER BULAÇ