Muharrem Ayı ve Aşure Gününün Anlamı-Önemi

Muharrem Ayı ve Aşure Gününün Anlamı-Önemi

Bugüne "Aşure" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on Peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunduğu içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

  1. Hz. Musa‘nın (a.s.) mucizesi ile Kızıl Deniz yarılarak Firavun ve ordusu Aşure Günü sulara gömülmüştür.
  2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir.
  3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur.
  4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.
  5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır.
  6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
  7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.
  8. 8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. Hz. İbrahim (a.s.) ateşten o gün kurtulmuştur.
  9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
  10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

 

 

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SÜNNETTİR

Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:

 

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

 

AŞURE GÜNÜ NAMAZ

1  rekatta:bir fatiha 11 ihlas

2 rekatta:bir fatiha,üç kafirun ve 11 ihlas

3 rekatta:bir fatiha,bir tekasür(elhakümüttekasür) ve 11 ihlas

4 rekatta: bir fatiha,üç ayetel kürsi ve 25 ihlas okursa Allahü Teala, o kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden kurtarıp,kıyamette de hasımlarını kendinden razı eder.

Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:  70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe,  70 defa: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym“ okunur.

Namazdan sonra 100 defa:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn duası okunarak bütün İslam âlemi için dua edilir.

 

AŞURE GÜNÜ DUA

"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş"

"Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve’adtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü." 

“Allah’ım bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şeylerden sakınmadığım, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle. Bana yüklediğin vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tevbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra tevbemi kabul buyurdun. Allah’ım Sana istiğfar ederim, Senden bağışlamanı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana vaad ettiğin sevabı benden kabul et. Umudumu Senden kesme Kerîm olan Allahım.”


Ekleyen : Üyelerimiz