Satanizmin Çirkinlikleri

Şeytan da cinler gibi ateşten yaratılmıştır. Uzun süre Allah'a ibadet etmiş ve melekler arasında yer almıştır.

Yüce Allah Hz. Adem'i yaratınca meleklerden ona secde etmelerini istemiştir. Bütün melekler Allah'ın buyruğuna uygun olarak Hz. Adem'e secde etmişlerdir.

Şeytan ise 11. ..Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm. ,, 1 diyerek Hz. Adem'e secde etmemiştir.
Bunun üzerine Allah: ''Öyleyse defol oradan, sen artık kovulmuş birisin...'' buyurarak şeytanı uzaklaştırmıştır. Şeytan, Allah'tan, insanların dirilecekleri güne kadar yaşama izni istemiş, bu da kendisine verilmiştir. Bundan sonra şeytan, insanları Allah'a giden yoldan uzaklaştırıp sapıtacağını söyleyerek Allah'ın katından ayrılmıştır.

Şeytanın yaptığı işleri şu şekilde sıralayabiliriz: .Şeytan, Allah'a karşı çıkan ilk varlıktır. Bu sebepten de Allah tarafından lanetlenmiştir. Hz. Adem ile eşinin ilk defa hata yapmalarına sebep olmuştur.


Melekler iyiliğin sembolü oldukları gibi şeytan da kötülüğün sembolüdür. Çünkü kötülüğün yapılmasında şeytan başrol oynar. Şeytan insanlara her zaman kötülükleri iyi, çirkinlikleri güzel gösterir. Bu şekilde insanları doğruluktan uzaklaştırmaya çalışır .

Şeytan, bütün dinlere göre Allah'a isyan etmiş bir varlıktır ve insanın baş düşmanıdır. Her türlü dini değerin, her türlü iyilik ve güzelliğin karşısındadır. Bu özellikleri ile kötülüğün simgesi olarak kabul edilmiştir. Şeytanın telkinlerinin aksini yapmakla, şeytanı yenmek mümkündür.

4.2. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kuranın Öğütleri

Yüce Allah kendisine içtenlikle inanıp ibadet eden insana şeytanın hiçbir zarar veremeyeceğini bildirmiştir. Şeytanın kötülüğünden korunmak konusunda Kuranıkerim'de şu şekilde öğütler vardır.

Ey insanlar! ...Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın, Şeytan şüphesiz sizin düşmanımızdır, siz de onu düşman tutun. ,,

Şeytanın kötülüklerinden korunabilmek için Allah'a sığınmak gerekir. Kuran, Allah'ın buyruklarına sıkı sıkıya sarılmamızı ve her zaman iyiliklere yönelmemizi öğütler.

4.3. Satanizm:

Şeytana Tapıcılık: Satanizm, şeytana tapınma anlamına gelir. Allah'a karşı gelmeyi, onu inkar etmeyi hedefler. Şeytan adına insandan intikam almayı amaçlar .

Avrupa ve Amerika'da Hıristiyanlığa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi ortaçağa kadar uzanır. Sonraları bütün dinlere ve dinlerin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını tamamen inkar eden bir sapık akım haline gelmiştir.

Satanizm her zaman çok küçük bir insan grubu tarafından benimsenmiş olup hiçbir zaman yaygınlaşmamıştır. Ruh ve psikolojik problemleri olan insanlar tarafından kabul görmüştür.

Bazı satanist gruplarda "insan kurban etme'' anlayışı vardır. Bu anlayışa göre yanlış yapan, yoldan çıkmış olan ve satanist bir kimseye problem olan bir kimse kur. ban edilmeyi hak etmiş olur .

Günümüzde satanistler, şeytanın kedisinden ziyade, onun başkaldırma ve isyan etme gibi bazı özelliklerini benimsemişler ve şeytanı bir sembol olarak seçmişlerdir


Ekleyen : dersimiz.com