4.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Çalışma Notları-2

4.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Çalışma Notları-2

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Çalışma Notları-2
 - Peygamberimizin adı Hz. Muhammed ( s.a.v.) dir.
 - Peygamberimiz Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu. Doğum tarihi 20 Nisan 571 dir.
 - Peygamberimizin adı olan Muhammed kelimesi "Çok övülen, sevilen, sayılan kimse" demektir.
 - Peygamberimizin diğer adı Ahmet'tir.
 - Mekke şehrinde o zamanlar çoğunluk kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Ayrıca Hıristiyan ve Yahudilik dinine mensup insanlarda vardı. Sayıları çok az olan ve Hz İbrahim peygamberin öğretilerine uyan Hanif olarak bilinen kimselerde vardı.
 - O dönemde toplum düzeni bozulmuştu. Kabileler arası sürekli, kan davası savaşları oluyordu. Hileli mal satılıyor ve ahlaksızlık yapmak normal görülüyordu. Kadınları hiç hakkı yoktu. İnsanlar köle olarak alınıp satılıyordu. Toplumun neredeyse tamamı içki, kumar ve diğer kötü alışkanlıklara sahipti.
 - Peygamberimizin annesinin adı Amine, babasının adı ise Abdullah'tır. Peygamberimizin baba tarafı Haşimoğulları soyundan gelmektedir. Dedesi Abdulmuttalip sevilen sayılan biri olup Mekke'nin reisi idi.
 - O zamanın adetleri gereği Peygamberimiz süt anneye verildi. Süt annesinin adı Halime dir.
 - Peygamberimiz doğmadan önce babasını , 6 yaşındayken annesini ve 8 yaşındayken de dedesini kaybetmiştir.
 - Peygamberimizi amcası Ebu Talip korumuş ve büyütmüştür. dersimiz.com
 - Peygamberimiz amcasının yanında 12 yaşından itibaren Şam şehrine giden kervanlarda ticaret yapmaya başlamıştır.
 - Ticarette ve özel yaşamında o kadar dürüst ve güvenilir biri olmuştur ki o dönemde görülmeyen bu özellik yüzünden tüm Mekke halkı ona " Muhammedü'l-Emin" sıfatını takmıştır.
 - Peygamberimiz Mekke'nin soylu ailelerinden dul bir kadın olan Hz. Hatice ile evlendi.
 - Peygamberimiz evlendiğinde yaşı 25, eşinin yaşı ise 40 idi.
 - Bu evlilikten Peygamberimizin 6 çocuğu olmuştur. Kızları; Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma Erkek çocukları; Kasım ve Abdullah'tır.
 - Hatice annemiz vefat edince evlendiği hanımından İbrahim adlı bir oğlu daha olmuştur.
 - Kızı Fatıma annemiz hariç diğer tüm çocukları genç yaşta vefat etmiştir.
 - Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı. Yetim ve öksüz büyümüştür. Her fırsatta anne ve babasının mezarını ziyaret ederdi. Süt annesi gelince ona hürmette kusur etmez. İkramda bulunurdu.
 - Bizans İmparatoru Heraklius Peygamberimizin mektubu kendisine gelince Mekkeli insanları çağırmış ve onlara Peygamberimizi sormuştu. Bu gelenler Peygamberimizin düşmanı da olsa Peygamberimizin hiç yalan söylemediğini ve dürüst bir insan olduğunu söylemişlerdir.
 - Peygamberimiz çocukluğunda ve gençliğinde ve peygamber olduktan sonra ticaretle uğraşmıştır. Bütün peygamberler gibi oda çobanlık yapmıştır. Ev illerinde eşine yardım etmiştir. Elbisesinde oluşan yırtık ve sökükleri yine kendisi dikmiştir. d e r s i m i z . c o m
 - Yardımlaşmaya da çok önem vermiş her zaman muhtaçların yardımına koşmuştur. İsteyene her zaman vermiş asla yok dememiştir. Elinde hiçbir şey kalmadığı zaman bir şey isteyene " şimdi verebileceğim bir şey kalmadı. İhtiyacını benim adıma satın al, ben onu sonra öderim" diyerek her zaman bu özelliğini sürdürmüştür.
 - Peygamberimiz peygamber olmadan önce de hiçbir kötü alışkanlığı olmamıştır. Asla putlara tapmamış, onlar için kesilen kurbanların etlerini yememiş, içki içmemiş ve kumar oynamamıştır.
 - Ağzından hiçbir zaman kötü söz çıkmamıştır. Herkesin en ufak şeyde kavga çıkardığı bir toplumda kimseyle düşmanlığı olmamıştır.
 - Peygamberimiz toplumun kötü alışkanlıklarından sıkılınca sık sık Nur dağındaki Hira mağarasına dinlenmeye ve düşünmeye giderdi.
 - Peygamberimiz adalete çok önem verirdi. O yüzden genç yaşta  "Erdemliler Topluluğu" adı verilen Hilfulfudul adlı birliğe üye olmuştur.
 - Peygamberimiz arkadaşları ile çok iyi geçinirdi. Onların kusurlarını yüzlerine vurmaz,ayıplarını araştırmaz ve onları utandırmazdı.
 - Peygamberimiz çevre temizliğine ve tabiatın korunmasına çok büyük önem vermiştir. Ağaçlandırmalar yaptırmıştır. "Kıyametin koptuğunu görsen de elindeki fidanı dik" sözü ne kadar da güzeldir.
 - Hayvanları incitmez, incitenleri görürse hemen uyarırdı. Sefer dönüşü 5-6 kuşun yol kenarında yuva yaptığı görünce ordu geçerken bu hayvanları rahatsız etmesin diye ordunun gidiş yolunu değiştirmiştir.


Ekleyen : dersimiz.com