Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - Allah İnancı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Allah İnancı

İnsan akıllı bir varlıktır.

akıl: Düşünme, anlama ve kavrama anlamına gelir. Akıllı insaniyi ile kötüyü doğruyla yanlışı ayırt edebilir.

 

Akıl İnsanın Ne İşine Yarar?

İnsan akılla doğaya hâkim olmaya çalışır.

İnsan çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir.

İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zarardan fark etmesini sağlar.

Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmamızı sağlar.

Akıllı insan araç-gereçler üretir ve buluşlar yapar.

Akıllı insan karşılaştığı güçlüklere çözüm üretir. Bulunduğu ortama uyum sağlar.

 

Not: Bakara süresi 164. ayet insanların akıl üstelendiğinden bahseder.

Aklı olanlar için ibret vardır.

Akıllı adam başkalarının durumundan ders alır.

 

Evrende Bir Düzen Vardır

evren: Dünya,güneş,ay,yıldızlar,gezegenler vb. canlı cansız varlıklar evreni oluşturur.

Allah evrendeki her varlığı bir düzen içinde yaratmıştır.

Allah'ın yarattığı her varlıkta güzellik ölçü uyum ve denge vardır.

Not: Kamer süresi 49 "Biz her şeyi ölçüde yarattık." denir.

 

Evrendeki Düzen Nasıl Anlarız?

Tüm insanların el, yüz, ayak, göz gibi organları en güzel biçimde uyum içinde yaratılmıştır.

Su döngüsü, mevsimler doğadaki renkler bu düzene örnektir.

Güneş ve dünya arasındaki uzaklık yörüngeleri, atmosfer tabakası bu düzene örnektir.

 

Not: Evrendeki bu düzen Allah' ın varlığını, birliğini, gücünü kudretini görmemizi sağlar.

 

Allah Vardır: İnsan aklı hiç bir şeyin kendiliğinden meydana gelmeyeceğini her şeyin bir yapıcısının var olduğunu kabul eder.

Mükemmel dünyanın mükemmel vücudumuzun sonsuz evrenin bir yaratıcısı vardır.

 

Not: Göremediğimiz ama varlığını bildiğimiz bir çok şey vardır. Bunların en başında "Allah" vardır.

Her Şeyi Yaratan Allah' tır 

İnsanlar var olan şeylerden başka şeyler yapabilirler Allah ise yoktan ver eder.

Tüm varlıkların doğada bir yeri vardır.

Not: Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.

 

Allah'ın Sıfatları

Her yerde ve her zaman vardır.

Doğmamıştır.

Ölümsüzdür sonu yoktur.

Eşi ve benzeri yoktur.

Sonradan var edilen hiç bir şeye benzemez.

Başka bir varlığa muhtaç değildir.

Gücü ve kuvveti her şeye yeter.

Her şeyi dilemekle istemekle sahiptir

Yerde ve gökte her şeyin yaratıcısıdır.


Ekleyen : Üyelerimiz