Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberler

Kuran-ı Kerim'de adları geçen tüm peygamberler:

Hazret-i Adem aleyhisselamdan Hazret-i Muhammed Mustafa (Aleyhimüsselam)'ya kadar bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen ve bilinmeleri vacip olan peygamberlerin mübarek isimleri şunlardır:

 

1. Âdem

2. İdrîs

3. Nûh

4. Hûd

5. Sâlih

6. İbrâhîm

7. Lût

8. İsmâîl

9. İshâk

10. Yâkûb

11. Yûsüf

12. Eyyûb

13. Şuayb

14. Mûsâ

15. Hârûn

16. Dâvûd

17. Süleyman

18. Yûnus

19. İlyâs

20. Elyesa

21. Zülkifl

22. Zekeriyyâ

23. Yahyâ

24. Îsâ

25. Üzeyr*

26. Lokmân*

27. Zülkarneyn*

Bu üç mübarek zata evliya diyenler de vardır. 

28. Hazret-i Muhammed Mustafa (Aleyhimüsselam)


Ekleyen : dersimiz.com