Hz. Muhammed'in Hayatı Ünite Özeti

HZ. MUHAMMED (S.A.)’İN DOĞDUĞU ÇEVRE

-  Arabistan Yarımadasında bulunan Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.

-  Arabistan Yarımadası kabilelerden oluşur, merkezi yönetim yoktu.

-  Yerleşik hayat ve göçebe hayat vardı, Yerleşik hayat yaşayanlar şehirde yaşarlar ve ticaret ve tarımla uğraşırlardı. Göçebe hayatı yaşayanlar çöllerde yaşar, tarım ve hayvancılıkla uğraşırlardı. Onlara bedevi denirdi.

-  Yazılı edebiyat yerine sözlü edebiyat gelişmişti.

Mekke’de dinler:

1- Putperestlik: Her kabilenin putu olduğu gibi, Lat, Menat, Uzza gibi meşhur putları vardı. Kâbe’de üç yüz altmış put vardı ve bunların en büyüğü Hubel’di. Bu putların Allah ile aralarında aracı olduğuna inanırlardı.

2- Yahudilik, Hıristiyanlık ve ateşe tapan Mecusilerde vardı.

3- Haniflik: Bir Allah’a inanan Hz. İbrahim’in öğrettiği dine inanan peygamberimizin de içinde olduğu çok az sayıda insanda vardı.

Haram Aylar: Ticaret ve Hac için gelinen Kutsal Kâbe’de, insanların güven içinde olmaları için bozgunculuk ve kan dökmenin yasaklandığı aylara denir. (Eşhuru’l-hurum)

Cahiliye Dönemi: İnsanlar, atalarının geleneklerini körü körüne taklit ederlerdi. Kan davaları yüzünden kabileler arasında sürekli savaşlar yaşanıyordu. İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar ve haksızlık artmıştı. Toplumda güçlü olanlar zayıfları ezerdi. Kölelerin, fakir ve kimsesizlerin hiçbir değeri yoktu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer vermezlerdi. Bu özellikleri sebebiyle o döneme “Cahiliye Dönemi” adı verilmiştir.

 

DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

HzMuhammad

PEYGAMBER OLUİU VE MEKKE DÖNEMİ

 

MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI


Ekleyen : dersimiz.com