İslam'da Kötü Davranışlar: Alay etmek

İslam'da Kötü Davranışlar: Alay etmek

Sevgili çocuklar, din ahlakından uzak toplumlarda, kişilerin eksikliklerini araştırmak, kusurlarını ortaya çıkarmaya çalışmak çok yaygın bir davranış şeklidir. Bu ahlak bozukluğunun altında iman etmeyenlerin kibirli olmaları ve güzel ahlakı yaşamamaları yatar.

 

Alaycı insanlar içlerindeki büyüklük hevesi nedeniyle sürekli herkesin eksik yönünü görür, güzel yönlerini ise fark edemezler. Bu tip kişilerin her birinin kendilerine göre kibirlendikleri bazı özellikleri vardır. Örneğin kimi başarısından, kimi güzelliğinden, kimi de zenginliğinden dolayı kibirlenir. Bu yönlerde eksiği olan insanlarla karşılaştıklarında ise onlarla alay ederler. Kendilerine bu özellikleri verenin Allah olduğunu ve dilediği an geri alabileceğini düşünmeksizin böylesine çirkin bir tutum sergilerler.

 

Günlük hayatları bunun örnekleriyle doludur. Arkadaşlarının ya da başka insanların eksiklikleriyle, fiziksel kusurlarıyla ya da hatalarıyla kendi aralarında konuşarak, alay ederler. Ayağı kayıp yere düşen, dili sürçüp bir kelimeyi yanlış söyleyen birini gördüklerinde onunla dalga geçerler.
İman edenler ise bu kötü ahlaktan uzak dururlar, Allah’ın Hucurat Suresi’nde emrettiği üzere alay etmezler:

Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü lakablarla' çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.” (Hucurat Suresi, 11)

 

Allah'ın Kur'an'da dikkat çektiği diğer bir alay şekli ise, inkarcıların inananlarla alay etmesidir. Gaflet içinde olan, iman edenlerin doğru yolda olduğunu kavrayamayan bu insanlar, inananlardan üstün olduklarını sanarak onlarla alay ederler. Ayette Rabbimiz bu gerçeği şöyle bildirir:

Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi. Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.” (Mutaffifin Suresi, 29-30)

Allah, surenin devamında, bu kişilerin ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını ve yaptıklarının karşılığını göreceklerini şöyle bildirmiştir:

Bugün, iman edenler, kâfir olanlara gülmektedirler. Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle. Nasıl, kâfir olanlar, işlediklerinin feci karşılığını gördüler mi?”(Mutaffifin Suresi, 34-36)

Bizler de, Allah’ın beğenmediği bir tavır olan alaycılıktan kaçınmalı, her zaman insanlara güzel söz söyleyerek Kur'an ahlakını yaşamalıyız.


Ekleyen : dersimiz.com