Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri (Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artukoğulları, Çaka Beyliği)

ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

 

DANİŞMENTLİLER (1080-1178)

 • Melikşah döneminde Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere kuruldu (1080)
 • Zamanla topraklarını Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya’ya kadar genişlettiler.
 • Taht kavgalarıyla Kayseri, Sivas ve Malatya olarak üç kola ayrıldılar.
 • Üç kolu da Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ortadan kaldırdı.

 

Danişmentlilerin özellikleri:

 • Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin en geniş sınırlara ulaşan ve en güçlüsüdür.
 • Gürcüler, Bizanslılar ve Haçlılarla mücadele ettiler. notbak.com
 • Danişmentlilerde adına para bastıran ilk hükümdar Danişment Ahmet Gazi’dir.
 • Danişmentname” en önemli destanlarıdır.
 • Kayseri Ulu Cami,Tokat ve Niksar’da yaptırılan Yağıbasan Medreseleri en önemli eserleridir.

 

SALTUKLULAR (1072-1202)

 • Alparslan komutanlarından Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum Merkez olarak kuruldu.

 

Saltukluların özellikleri:

 • Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletidir.
 • Danişmentlilerle birlikte Haçlılara karşı mücadele ettiler.
 • Gürcüler ve Trabzon Rum İmp. İle savaştılar.
 • Erzurum, Bayburt ve Kars çevresine hakim oldular.
 • Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkıldılar.
 • Erzurum Saltuklular döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuştur.
 • Erzurum’da ki Saltuklu eserleri: Kale Cami,Tepsi Minare, Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Ulu Cami.

 

MENGÜCEKLİLER (1080-1228)

 • Alparslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah, Divriği’de kuruldu.

 

Mengüceklilerin özellikleri:

 • Gürcüler ve Pontus Rum Krallığıyla mücadele etmişlerdir.
 • Bölgelerini kültür ve ticaret merkezi haline getirmişlerdir.
 • Divriği (Sivas) Külliyesi en önemli eserleridir.

 

ARTUKLULAR (1102-1409)

 • Artuk Bey kurucudur.
 • Üç kola ayrıldılar.

a) Hasankeyf Artukoğulları

b) Mardin Artukoğulları

c) Harput Artukoğulları

 

Artukoğullarının özellikleri:

 • Mardin’de Hatuniye Medresesi, Koçhisar’da Ulu Cami, Batman Irmağı üzerinde Malabadi Köprüsü önemli Artuklu eserlerindendir.
 • Dericilik, metal işçiliği, el sanatları ve dokumacılık çok gelişmiştir.
 • Ticaret gelişmiştir.

 

ÇAKA BEYLİĞİ (1081-1093)

 • Selçuklu-Bizans mücadelesinde Bizans’a esir düşen Çaka Bey kurtulduktan sonra İzmir’i ele geçirerek burada devletini kurdu.
 • Çaka Bey ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk Beyidir.
 • Donanmasıyla Bizans’ı yenerek Midilli, Rodos, Sakız adalarını aldı.
 • Bizans’a karşı Türkiye Selçukluları ve Peçeneklerle ittifak yaptı.
 • Bizans’ın kışkırtmalarıyla I. Kılıç Arslan Çaka Bey’i öldürttü.

 

Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin genel özellikleri:

 • Türklerin Anadolu’ya gelmelerini sağlamışlardır.
 • Anadolu’da yeni şehirler kurarak bunlara Türkçe isimler verdiler.
 • Anadolu’da cami, medrese, kervansaray, han, şifahane gibi sosyal Kurumlar kurarak Türk-İslam kültürünü Anadolu’ya taşımışlardır.
 • Kuruldukları bölgelerin Türkleşmesini sağlamışlardır.
 • Yurtlarını Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlılara karşı korumuşlardır.
 • Alparslan’ın komutanları tarafından kurulan bu devletler Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamışlardır.

Sedat Kınayı / dersimiz.com


Ekleyen : Sedat Kınayı