I. Dünya Savaşında Savaştığımız Cepheler

I. DÜNYA SAVAŞINDA CEPHELER

Topraklarımızda Savaştığımız Cepheler :

1. Kafkas Cephesi

2. Çanakkale Cephesi

3. Kanal Cephesi

4. Irak Cephesi

5. Filistin Cephesi

6. Hicaz-Yemen Cephesi

7. Suriye Cephesi


Topraklarımız dışında savaştığımız cepheler :

 1. Makedonya

 2. Galiçya

 3. Romanya

Doğu ve Kafkas Cephesi Cephenin Açılma Nedenleri;
1- İttihatçıların Anadolu'daki Türklerle Orta Asya'daki Türkleri birleştirmek istemeleri
2-  Almanların Baku petrollerini ele geçirmek istemesi

 •  Osmanlı Devleti'nin ilk taarruz cephesidir,
 • Osmanlı orduları bu cephede Ruslara karşı savaştılar.
 • Gerekli hazırlıkların yapılmayıp tedbirlerin alınmaması nedeniyle Türk ordusu iklime mağlup olmuştur.

* Sonuçta, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan ve Van Rus işgaline uğradı. Çanakkale başarısından sonra Diyarbakır'a gönderilen Mustafa Kemal, burada Rus ileri harekatının durdurulmasında ve Muş'un kurtarılmasında etkili oldu.

* Bu sırada doğuda Ruslardan destek alan Ermenilerin katliama girişmesi üzerine çıkarılan 1915 Tehcir (göç) Kanunu ile Ermeniler güvenli olan yerlere göç ettirildi.

* Rusya'da çıkan Bolşevik İhtilali Rusya'nın savaştan çekilmesine neden oldu. İmzalanan 3 Mart 1918 Brest Litowsk Antlaşması ile bu cephe kapanmıştır. Böylece bu cephe Osmanlı devleti lehine sonuçlandı. Doğu Anadolu'da birlik sağlandı.

Kanal Cephesi

 • Almanya'nın isteği ile Süveyş Kanalı'nda açılan bir cephedir.
 • Amacı İngiltere'nin Hindistan sömürge yollarıyla bağlantısını kesmektir. Bu cephede başlayan mücadeleler Temmuz 1916'de Osmanlı devleti aleyhine sonuçlandı.

Çanakkale Cephesi

 • 19 Şubat 1915'te başlayan Çanakkale harekatı ile itilaf devletlerinin,
 • Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak
 • Rus ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi ulaştırmak.
 • Balkan Devletleri'ni savaşa çekmek
 • Savaşı kısa zamanda sonuçlandırmak gibi önemli amaçları vardı.
 • 18 Mart 1915 günü başlayan asıl hücumları sonuçsuz kaldı. İtilaf donanmasını bozguna uğradı.
 • Boğazı geçemeyeceğini anlayan itilaf devletleri, Gelibolu'ya asker çıkardılar.
 • Gelibolu'daki mücadeleler sekiz ay kadar devam etti.
 • Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak bulunduğu Türk ordusu; Conkbayırı ve Anafartalar'da zaferler kazanarak düşman ilerleyişini durdurdu.
 • İngiliz ve Fransız güçleri 8-9 Ocak 1916'da Çanakkale'yi tamamen boşalttılar.

Sonuçları:

 1. I. Dünya savaşı uzadı.
 2. Düşman Çanakkale'yi geçemedi ve Rusya'ya yardım ulaştıramadı.
 3. Mustafa Kemal'in tanınmasına ve Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırladı.
 4. Savaş sırasında gizli antlaşmalar ilk kez ortaya çıktı.
 5. Yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti.
 6. Balkan devletlerinin tutumları değişmiş, Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiştir. (Amacı; I. Balkan savaşı sonunda kazandığı toprakları tekrar alabilmektir.)
 7. İtilaf devletleri güçlerini Çanakkale'ye yığdıklarından Almanya rahatladı.

Filistin Cephesi :

Osmanlı Devleti'nin kanal harekatında başarılı olamaması üzerine üstünlük İngiltere'ye geçmiş İngiltere, Araplarla işbirliği yaparak Osmanlı ordusunu Şam'a kadar çekilmeye zorlamıştır.

Irak Cephesi :

 • Bu cephe İngilizler tarafından açıldı.
 • Amaç, Kuzey yönünde ilerleyip Kafkaslardaki Rus kuvvetleriyle birleşmekti.
 • Böylece Türk kuvvetlerinin İran'a girerek Hindistan'ı tehdit etmesini önlemiş olacaktı.
 • İngiltere ayrıca Abadan petrollerini korumak istiyordu. Kasım 1915'te Türk kuvvetleri Kut-ül Amara'da İngilizleri yendiler.
 • Ancak sonuçta Türk ordusu başarısız oldu ve İngilizler Bağdat'ı işgal ettiler.

Yemen - Hicaz   Cephesi

 • Türk birlikleri bu cephede hem İngilizlerle hem de ayaklanan Araplarla savaşmak zorunda kalmıştır.
 • Bu cephedeki savaşlar İslam dünyasında ümmetçilik düşüncesinin sona erdiğini, yerine milliyetçiliğin güçlenmesine sebep olmuştur.

Suriye Cephesi

 • Filistin Cephesinin devamıdır.
 • Mustafa Kemal bu cephede Yedinci Ordu Komutanı olarak bulunuyordu.
 • Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı kurarak İngiliz ve Arapların saldırılarını önledi.

Ekleyen : dersimiz.com