4-8: Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

KONU 8: ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR

 

Kıyafette değişiklik: Şapka İnkılâbı, Atatürk'ün Kastamonu gezisi ile başladı. 25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu mecliste kabul edildi.

1934'te çıkarılan bir kanunla din adamlarının ibadethaneler dışında dini kıyafetle dolaşmaları yasaklandı. Ancak, tüm dinlerden dini görevlilerin en yetkili kişileri bu yasağın dışında tutuldu.

Not: Mustafa Kemal milli değerlere bağlı çağdaş bir ulus oluşturmak istemektedir. Mustafa Kemal yapacağı bir yeniliği halka önceden anlatmaktadır. Bunun için sık sık yurt gezilerine çıkmış, halka konuşmalar yapmış, gazete ve dergilere demeçler vermiştir. ( Demeç: Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat.)

 

Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik:

● 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.

● 20 Mayıs 1928 tarihinde TBMM'de kabul edilen kanunla uluslar arası rakamlar kullanılmaya başlandı.

● Güneşin doğuş ve batışına göre kullanılan alaturka saat yerine milletlerarası saat sistemi kabul edildi.

● Hafta sonu tatili Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü olarak düzenlendi.

● Ağırlık ölçülerinde okka yerine kilo; uzunluk ölçülerinde karış, endaze, kulaç, arşın yerine metre kullanılmaya başlandı. (26 Mart 1931)

 

1.Tekke ve zaviyelerin kapatılması:
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine doğru her alanda başlayan bozulma tekke ve zaviyelerde de görülmeye başlandı. Tekke ve zaviyeler siyasi çalışmalar içerisine girmeye ve bazıları da halkın dini duygularını kullanarak çıkar elde etmeye başladılar.

30 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Böylece, Türk toplumunun çağdaşlaşmave laikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Ayrıca aynı kanunla şeyh, derviş, baba, dede gibi unvanların kaldırılması toplumda eşitliği, birlik ve beraberliği sağlamada oldukça önemli bir gelişme olmuştur.


Ekleyen : dersimiz.com