2-7-Egemenlik Milletindir

EGEMENLİK MİLLETİNDİR

 

Tam Bağımsızlık: Atatürk'ün anlatımı ile tam bağımsızlık, '' Siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğunu ifade eder''

Milli Egemenlik: Bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendi kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi  anlamına gelmektedir.

 

Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919);

 

Önemi;

 

Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

 

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920)

Yurdun her yerinde seçimler yapılarak meclis açıldı. Mustafa Kemal'in Meclisin İstanbul'da toplanmasını istememesine rağmen Mebusan Meclisi İstanbul'da toplandı. Mustafa kemal Paşa Erzurum milletvekili olarak seçilmesine rağmen tutukluluk süresi devam ettiği için katılmadı. dersimiz.com

 

Misak-ı Milli'nin Kabulü (28 Ocak 1920)

 

Önemi;

Not: İstanbul'un işgal edilmesi Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünün kanıtıdır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması:

İstanbul'un İtilaf devleti tarafından işgal edilmesi üzerine Mebusan Meclisi dağıtılmış, bazı meclis üyeleri tutuklanmıştır. Dağılan Mebusan Meclisi üyeleri Ankara'da açılan yeni meclise davet edilmişler ve bazı vekiller bu davete uyarak Ankara'ya gelmişlerdir.

TBMM'nin açılma sürecinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu oldukça kötü idi. Mustafa Kemal Paşa, halkına güvenmiş ekonomik sıkıntıların giderilebileceğine olan inancını bir an bile kaybetmemiştir.

 

TBMM'nin temelini hangi ilkeler oluşturmaktadır?

Meclisin temeli "tam bağımsızlık" ve "millet egemenliği" ilkeleri ile vatanın bütünlüğü üzerinde kurulmuştur.


Ekleyen : notbak.com