Orta Asya?nın En Eski Kültürleri, İskitler(Sakalar), Mısır Uygarlığı

ORTA ASYA’NIN EN ESKİ KÜLTÜRLERİ

Anav Kültürü (MÖ 4500 - MÖ 1000)

Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Yerleşik hayat görülür.

 

Afanesyevo Kültürü (MÖ 3000 - MÖ 1700)

Türklerin en eski kültürüdür. Taş, kemik ve bakırdan yapılmış eşyalar bulundu.

 

Andronova Kültürü(MÖ 1700 - MÖ 1200)

Yayılma alanı en geniş kültürdür. Tunç ve altından yapılma eşyalar ilk defa bu kültürde bulunmuştur.

 

Karasuk Kültürü (MÖ 1200 - MÖ 700)

Orta Asya uygarlığında ”demir“ ilk defa bu kültürde işlenmiştir.

 

Tagar Kültürü(MÖ 700 - MÖ 100)

Orta Asya’nın en genç ve en gelişmiş kültürüdür.

 

İSKİTLER (SAKALAR)

 • Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyinde Türk kökenli bir uygarlıktır.
 • En ünlü hükümdarları Alp Er Tunga’dır.
 • Savaşçı bir topluluk olan İskitler Medlerle birleşerek Urartuları yıkmışlardır.
 • İskit-Pers savaşları İskitlerin “Alp Er Tunga”, İranlıların “Şehname” destanlarına konu olmuştur.
 • Konar–göçer bir şekilde yaşayan İskitlerin evleri çadır şeklindeki arabalarıydı.
 • Altın-gümüş işçiliğinde usta olan İskitlere “bozkırın kuyumcuları” denilmiştir.
 • Sanatta “hayvan üslubunu“ kullanmışlardır.
 • Gök Tanrı dinine inanmışlar ve ölülerini mumyalamışlardır.
 • İskitlerin kadın savaşçıları vardır.

 

MISIR UYGARLIĞI

 • Mısır çöller ve denizlerle çevrili olduğu için istilalara fazla uğramamıştır, bu yüzden tarihi devirler sırasıyla yaşanmıştır.
 • Tarihçi Heredot’un dediği gibi “Mısır, Nil’in bir armağanıdır
 • Mısır tarihinin en önemli olayı Hititlerle yaptıkları Kadeş Savaşı’dır bu savaş Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için yapılmış,16 yıl (MÖ 1296 - MÖ 1280) sürdü.
 • Mısırlılar Ege Göçleri sonucunda zayıflayarak Persler tarafından yıkılmışlardır.
 • Mısır’da ilk olarak “nom” adı verilen şehir devletleri vardı. d e r s i m i z . c o m
 • MÖ 3000 yılında “Kral Menes” siyasi birliği kurdu.
 • İlk çağ Mısır tarihi Eski, Orta ve Yeni Krallık olmak üzere üçe ayrılmıştır.
 • Mısır’da devletin başında “Firavun” isimli tanrı krallar bulunurdu.
 • Mısırlılar önceleri savunma sonraları sınırları genişletmek amacıyla güçlü ordular kurmuşlardır.
 • Mısır’da çok tanrılı (politeist) bir inanış sistemi vardı.
 • En önemli tanrıları Güneş tanrısı “Amon-Ra” Nil Tanrısı “Oziris”sayılabilir.
 • Mısırlılar ölümden sonraki dirilmeye (ahiret inancı) inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.
 • Mumyacılık tıp, anatomi ve eczacılığın gelişmesini sağlamıştır.
 • Mısır’da her şehirde bir mahkeme bulunurdu bu mahkemelerin en büyüğü başkentte bulunan “altı büyük ev“ adındaki mahkemeydi.
 • Güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar bulmuşlardır.
 • Nil Nehri’nin taşma zamanlarını hesaplamak için matematik, sınırları kaybolan tarlaların alanlarını hesaplamak için geometri gelişmiştir.”Pi sayısı” bulunmuştur.
 • En büyük mimari eserleri ”Keops, Kefren, Mikerinos piramitleri ile Amon tapınakları"dır.
 • Mısırlılar “hiyeroglif=resim yazısı” kullanmışlar, yazılarını “papirüs” isimli bir bitki liflerine yazmışlardır.
 • Mısır'da en büyük devlet memurluğu “katiplik” idi.
 • Mısır’da halk; ”memurlar, katipler, rahipler, askerler, şehirliler, köylüler ve köleler” olmak üzere sınıflara ayrılıyordu.

 


Ekleyen : Sedat Kınayı