Tarih Öğrenmenin Önemi Ve Yararları

TARİH ÖĞRENMENİN ÖNEMİ VE YARARLARI

  • Milletlerarası ilişkileri aydınlatır ve bunların düzenlenmesine yardımcı olur. Devletlerarası anlaşmazlıkların barış yolu ile çözümlenmesine katkıda bulunur.
  • Günümüz yöneticilerine devlet yönetimi konusunda yol gösterir.
  • Vatan ve millet sevgisini artırır. Milli birlik ve bütünlük duygusunun gelişmesine katkıda bulunur.
  • İnsanların muhakemelerinin ve düşüncelerinin gelişmesine katkıda bulunur.
  • Geçmişte yaşanan deneyimlerden ders alarak, günümüzdeki olaylar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini öğretir. Atatürk’ün, “Türk evladı ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. özdeyişi tarih biliminin bu yararına güzel bir örnek olarak gösterilebilir.
  • Milletlerin siyasal, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışları anlatarak dersler verir.
  • Bir millet, tarihinin dünya tarihindeki yerine bakarak, karşılaştığı sorunların çözümünde yeni yorumlar geliştirebilir. (Tarih felsefesi)
  • Tarihî incelemeler ve yorumlar, milletlerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleyebilir.
  • Uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincinin oluşmasına, böylelikle bireylerin ortak değerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenmesine katkı sağlar.
  • Çeşitli olaylar arasında ilişki kurup, mantık yürüterek sonuca varabilme yeteneği kazanılmasına katkıda bulunur.

 

ATATÜRK’ÜN TARİH ÖRENİMİNE VERDİĞİ ÖNEM

Tarihe büyük bir ilgi duyan Atatürk, Türk tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına da önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için Türk Tarih Kurumu’nu kurdurmuştur (1931). Mirasından bir bölümünü de bu kuruma bırakmıştır.

 

TARİHİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarihi olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır. Bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır.

Tarihi olayların doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için nesnel yani objektif olunmalıdır. Ancak bazı tarihçilerin mensup olduğu milleti, inançları, siyasi anlayışı, aldığı eğitim gibi nedenlerle tarihi olaylara duygusal yaklaştıkları görülmektedir. Bu yaklaşım tarafsızlığa zarar veren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Atatürk; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” sözüyle de tarihi olayların değerlendirilmesinde tarafsız olmanın önemini vurgulamıştır.

 

TARİHİ OLAYLARIN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ

Tarih mutlak doğru bilgilerden oluşmaz. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. Bulunacak her yeni kaynak (belge) bu bilgileri güçlendirebilir veya değişikliğe uğratabilir.

Örneğin ilk Osmanlı parasının Orhan Bey döneminde basıldığı biliniyordu. Ancak İbrahim Artuk adlı bir nümizmat (para bilimci) Osman Bey’e ait bir para buldu. Bu belge Osmanlı tarihi ile ilgili mevcut bilgilerimizin değişmesine neden oldu. Yine Alacahöyük’te yapılan kazılarda bulunan kılıç dünyanın en eski kılıcı sanılırken Aslantepe kazılarında bu kılıçlardan daha eski kılıçlar ortaya çıkarıldı. Böylece Alacahöyük’te bulunan kılıcın dünyanın en eski kılıcı olduğuna dair tarihi bilgi geçersiz hale geldi.


Ekleyen : dersimiz.com