1. Dünya Savaşının Tarafları / Nedenleri-Sebepleri / Osmanlı Devletinin Durumu (1914-1918)

I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
Üçlü İttifak (1882): Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya
Üçlü İtilaf (1907): İngiltere, Fransa, Rusya

NOT: Mustafa Kemal, 1. Dünya savaşı çıktığı sırada Sofya'da askeri ateşe olarak bulunuyordu.
1.Dünya Savaşında Taraflar
A- İttifak Devletleri:
1.  Almanya
2.  Avusturya-Macaristan
3. Osmanlı İmparatorluğu
4.  Bulgaristan
5.  İtalya (Bu devlet savaş başladığında tarafsızlığını ilan etmişti. 1915 yılında İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.)
B- İtilaf Devletleri:
1.  İngiltere
2.  Fransa
3.  Rusya
4.  İtalya
5.  Sırbistan
6.  Belçika
7.  Japonya
8.  Romanya
9. Portekiz
10.  ABD
11.  Yunanistan
12.  Brezilya
a)  Genel nedenler:

 1. Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin yayılması.
 2. Bağımsızlık isyanlarının artması.
 3. Sanayi inkılabı ile ortaya çıkan hammadde ve sömürge arayışı.
 4. Silahlanma yarışının hızlanması.

b) Özel Nedenler:

 1. Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı'nda kaybettiği Alsace- Loren bölgesini Almanya'dan geri almak istemesi
 2. İngiltere ve Fransa'nın mevcut sömürgelerini koruma düşüncesi.
 3. İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.
 4. Sırbistan'ın Avusturya topraklarında hak iddia etmesi.
 5. İtalya'nın yeni sömürgeler elde etme gayreti.

c) Görünürdeki Sebep:

 1. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna'yı ziyareti sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi.
 2. Bu olay üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açar.
 3. Rusya Sırbistan'ın yanında yer alır.
 4. Almanya'nın Rusya'nın karşısında savaşa girmesiyle İngiltere ve Fransa, Rusya tarafında savaşa girdiler.
 5. Tüm Avrupa'ya yayılan savaş kısa sürede diğer kıtalara da sıçramıştır.

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Katılması:

Bunun üzerine Osmanlı Devleti;

Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığı başta Rusya olmak üzere itilaf devletlerince desteklenir. Buna karşılık Osmanlı Devleti;

Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni Savaşın İçine Çekmek İstemesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Nedenleri

Osmanlı Devleti'nin İngiltere Yanında Savaşa Girmemesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesiyle;

 1. Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
 2. Savaşın süresi uzamış, Almanya büyük ölçüde rahatlamıştır
 3. Yeni cepheler açılmıştır,

Ekleyen : dersimiz.com