3-3-Ya İstiklal Ya Ölüm!(İstiklal Milletimindir)

İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR

 

BATI CEPHESİ: Türkler - Yunanlar

 

I. İnönü Savaşı: (6-10 Ocak 1921)

Sebepleri:

Savaş ile ilgili bilgiler:

ÖNEMLİ! I. İnönü Zaferi'nin oluşturduğu olumlu havada TBMM ilk anayasasını (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu çıkarttı ve İstiklal Marşı kabul edildi.(1921)

 

Londra Konferansı:

● İtilaf Devletleri Anadolu harekâtının basit bir şey olmadığını anladılar.

● Toplanma amacı, Sevr'i TBMM'ye kabul ettirmekti. dersimiz.com

● İtilaf Devletleri TBMM'yi Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti aracılığıyla davet ettiler. Ancak Mustafa Kemal ayrı bir çağrı olmazsa katılmayacaklarını açıkladı.

● Konferansa İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa konuşma sırasını milletin gerçek temsilcisi olarak gördüğü TBMM temsilcisi Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'e bıraktı

● Bu tavrı ile Tevfik Paşa TBMM'yi tanımış oluyordu.

● Konferans anlaşma olmadan dağıldı.

Önemi:

 

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması:

● Afganistan TBMM'nin düşmana karşı ittifak kurduğu ilk devlettir.

● TBMM Afganistan'ın tam bağımsızlığını tanıyordu.

● Bir saldırı sırasında birbirlerine yardım edeceklerdi.

 

Moskova Antlaşması: (16 Mart 1921):

● Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

● Sovyetler Birliği kapitülasyonların geçersizliğini kabul edecektir.

● Batum Gürcistan'a verilecektir.

● Taraflardan birinin kabul etmediği uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir.

Önemli: Moskova ANTLAŞMASI ile Misakı Milli ilk defa bir batılı Devlet tarafından kabul edilmiş oldu. Batum'un Gürcistan'a verilmesi Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk tavizdir.

 

II. İnönü Savaşı: (23-31 Mart 1921)

● II. İnönü Savaşı zaferle sonuçlandı.

● İtalyanlar bu başarı üzerine Anadolu'yu boşalttılar.

 

Kütahya -Eskişehir Savaşları:

● Ordumuz ciddi malzeme sıkıntısı çekiyordu.

● Ankara'yı hedef alan yunanlılar Eskişehir'e kadar olan yerleri işgal ettiler.

● Türk ordusu imha olmaktan kurtulmak ve zaman kazanmak için Sakarya'nın doğusuna çekildi.

● Bunun üzerine TBMM Mustafa Kemal'in bizzat cepheye gitmesi istedi.

● Bu durumlar üzerine, 5 Ağustos 1921 'de 3 ay süreyle Mustafa Kemal başkomutan seçildi.

● Yasama, yürütme (TBMM'ye ait olan) ve yargı (istiklal mahkemeleri) yetkileri Mustafa Kemal'e verildi.

● Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Emirleri 'ni çıkardı.

      - Bu topyekûn bir savaşın yapılacağını gösterir.

     - Bununla ordunun ihtiyaçları karşılanmış ve Yunan saldırılarına karşı ordu takviye edilmiştir.


Ekleyen : notbak.com