4-1-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

SALTANATTAN MİLLİ EGEMENLİĞE

 

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

 

ü İtilaf devletleri Türkiye'de iç çekişmeye sebep olmak için Lozan görüşmelerine hem TBMM'yi hem de İstanbul Hükümetini çağırmıştı. Artık egemenlik millete aitti. Egemenliğin millete ait olduğu bir sistemde saltanatın varlığı mümkün değildi.

 

ü Mustafa Kemal'in isteği ile meclis saltanatı kaldırdı.

 

ü Halife Abdülmecit Efendi seçildi

 

ü Böylece iki başlılık sona erdi.

 

ü 623 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi.

 

ü Demokratikleşme ve Laikliğe geçişte bir adım atıldı.


Ekleyen : notbak.com