4.Sınıf İngilizce Unit 3 - My Family (Ailem)

1

one

6

six

2

two

7

seven

3

three

8

eight

4

four

9

nine

5

five

10

ten

 

Önce sayıyı, sonra ismi söylemeliyiz. Eğer söylediğimiz isim, birden fazla sayıdaysa ismi çoğul yapmalıyız. Türkçe'deki "-ler, -lar" gibi, İngilizce'de de ismin sonuna "-s" eki getirilir.
One cake
Four books
three notebooks
seven cats
ten chairs

 

"What is this?" sorusunun, nesneler için kullanılan bir soru olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de insanları sormayı öğreneceğiz. Yani "bu ne?" yerine "bu kim?" diye sormayı öğreneceğiz.
-This is my picture.
-Who is this?
-This is my father.
-Who is that?
-That is my brother.

 

"have got" "var" manasına gelir.
İsmi söyler,      
sonra "have got" der,
sonra da bir nesne söylersek,
O ismin, nesnenin sahibi olduğunu  
Yani o isimdeki kişide nesnenin var olduğunu söylemiş oluruz.
I have got a bag
I have got a desk.

Aile üyelerimizi de bu şekilde anlatabiliriz.
I have got a family.  (family-aile)
I have got a brother. (brother- erkek kardeş)
I have got two sisters. (sister-kız kardeş)

"Var mı?" diye sormak için "have" kelimesini cümlenin başına alırız.
-Have you got a brother?
-Yes I have a brother.
"No" dersek, yani cümleyi olumsuz yapmak istersek "have" yerine "haven't" kullanırız.
-Have you got a pencil?
-No I haven't got  pencil. I have got a book.
 
-Have you got seven brothers?
-No I haven't. I have got two sisters.
 
-Have you got a brothers?
-No, I haven't got a brother.
 
-Have you got ten chairs?
-No I haven't got ten chairs. I have got 6 chairs.
 
"Kaç tane" diye sormak için "how many" sorusunu sorarız.
-How many brothers have you got?
-I have got one brother.
 
"How many" sorusundan sonra nesne, sonra "have" sonra isim ve en son da "got" gelir.
-How many pencils have you got?
-I have six pencils.
 
-How many sisters have you got?
-I have two sisters.
 
"Have got" kalıbını hep "I" ve "you" ile kullandık. Şimdi başkaları için de kullanalım.
"O" yani 3. tekil şahıs için kullanacağımız zaman, "have got" yerine "has got" deriz.

Atatürk has got a father. His name is Ali Rıza Efendi.
Atakan has got two sisters.
Oğuz has got a book.


Ekleyen : OFLU61