7.Sınıflar Müzik Dersi Ders Notları

7.SINIFLAR MÜZİK DERSİ DERS NOTLARI
MÜZİK: Duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır.
Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesi ile başlar.

KORO: Müzik eserlerinin toplu bir şekilde seslendirilmesine denir.

SOLO: Müzik eserlerinin tek bir kişi tarafından çalınıp söylenmesine  denir.

ANONİM: Yaratıcısının adı bilinmeyen müzik eserleridir.

TENOR: İnce erkek sesine verilen isimdir.

BAS: Kalın erkek sesine verilen isimdir.

SOPRANO: İnce kadın veya çocuk sesidir.

ALTO: Kalın kadın sesine verilen isimdir.

 

GELENEKSEL TÜRK  MÜZİĞİ ÇALGILARI:
VURMALI ÇALGILAR: Davul, Def, Darbuka, Zil, Kaşık, Bendir

ÜFLEMELİ ÇALGILAR: Kaval, Zurna, Ney, Tulum

TELLİ-TEZENELİ ÇALGILAR: Tanbur, Bağlama, Ud

YAYLI ÇALGILAR:  Keman, Yaylı Tanbur, Kemençe, Kabak Kemane

HALK MÜZİĞİ: Toplumların tüm boyutlarıyla duygu düşünce ve zevklerini işleyerek dile getiren,ait oldukları toplumların kültürünü yansıtan sözlü-sözsüz eserlerdir.

 

HALK MÜZİĞİNİN ÖZELLİKLERİ: 

1)En belirgin özelliği anonim olmasıdır.

2)Geleneksel hali tek seslidir.

3)Diziler ve ölçüler bakımından çok zengindir.

4)Yerel ve bölgesel özellikler taşır.

5)Halkın yaşayışını anlatır.

ÇOK SESLİLİK: Belirli kurallar çerçevesinde hazırlanmış birbiriyle uyumlu birden çok sesin aynı anda duyulmasıdır.

 

NOTA BİLGİSİ
NOTA: Bir müzik sesini betimlemeye yarayan işarete nota denir.
Başlıca notalar ve porte üzerindeki yerleri:

<a title=notaların yerleri" src="https://www.notbak.com/dersnotlari/02/8mzk1.jpg" style="height:101px; margin:5px 10px; width:477px" />

PORTE: Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş paralel çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir. Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır.

SOLFEJ: Bir eserin  notalarının ses ve süreleriyle okunmasıdır.

<a title=notalar" src="https://www.notbak.com/dersnotlari/02/8mzk2.jpg" style="height:385px; margin:5px 10px; width:483px" />

SES DEĞİŞTİRİCİLER: Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara yazılır.

Önüne geldiği sesi  yarım ses incelten ses değiştirici işarete  Diyez  denir.

Önüne geldiği sesi  yarım ses kalınlaştıran ses değiştirici işarete  Bemol  denir.

Notayı doğal haline dönüştüren  işarete  Naturel denir.


Ekleyen : Serpil Güler