Müzik Terimleri Sözlüğü E-İ Arası

E HARFİ

EBERL, Anton(1766-1934):Viyana`lı piyanist ve besteci,Mozart`ın öğrencisidir.Hocası yolunda klasizmin devamcısı ve erken romantizmin habercilerinden olmuştur.Eberl,özellikle çalgı müziğine ait eserleri ile tanınmıştır.Senfoniler, piano konçertoları, sonatlar ve birçok oda müziği eserleri bırakmıştır.


ELGAR,Edward(1857-1934):İngiliz Besteci,kendi kendini eğitmiştir.Roman katoliktir, ancak (Anglikan katedralleri temelli)" Üç Koro Festivali"ne daha çok katılmıştır.1899-1900 yılları arasında "Enigma Varyasyonları" ve "Gerantius`un Rüyası"eserleri ile adını duyurmuştur."Deniz Resimleri" şarkı döngüsünü de yazmıştır.Daha sonra "Apostles" ve "Krallık" (tamamlanmamış trilogy`nin ilk iki bölümü olarak tanınır.)oratoryoları; "Müzik yapımcıları" kantatı; 2 senfoni; senfonik bir çalışma resitatifi;yaylılar için "Giriş"ve "Allegro"; keman konçertosu; viyolonsel konçertosu; oda müziği, vb. bestelemiştir.Az miktarda olan 1919 sonrası çalışmalarını brass band için "Severn Suite" dahildir.1904`te şövalye ünvanı, 1911`de yararlılık rütbesi almıştır; 1924`te Kraliyet müziğinin ustası, 1931`de baronet olmuştur.Halk müziği yapmasa da "ulusal" olarak tanımlanan içten birtaarz geliştirmiştir; 5 tane "Debdede ve Tantana"marşları gibi"popüler"çalışmaları da vardır.

ELOKTRIGİTAR=Elektro Gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses elde edilmesine olanak tanıyan bir gitar türüdür. Yarattığı sinyalin değiştirilebilir olması, ve zamanında bir devrim niteliği taşıyan yükseklikte bir sese sahip olması nedeniyle, kullanım alanı çok genişlemiş bir gitar türüdür.
Elektronikteki gelişmeler ile tonal olarak sınırları 1960 lardan sonra iyiden iyiye artan elektro gitar, günümüzün en bilindik enstrümanlardan biri haline gelmiştir
Elektro Gitar Türleri=Katı (Solid) Gövdeli Katı gövdeli gitarlar, masif gövdeye sahip, sesin doğal yollardan (gitardaki boşlukta yankılanarak) yükselmesine izin vermeyen tipte gövdelere sahip gitarlardır. Yüksek çıkış gücü olan ses kaynaklarının olduğu yerlerde (konser salonu gibi) geribeslemeyi en aza indirgeyen gövde türüdür. Fender firması, Strocaster ve Telecaster modelleri ile bu tip gövde yapımına katkıda bulunmuştur.
Boş (Hollow) Gövdeli =Boş gövdeli gitarlar,(aynı zamanda kıvrımlı üst yüzeyleri ile Archtop adını da alır) bir yükselticiye gereksinim duymaksızın zengin ton çıkarabilen gitarlardır. Her ne kadar bu özelliğe sahip olsalar dahi, bu gitarlar da manyetiklerle kullanılmaktadır. Üst ve alt ağaç plakaları bir parçadan oyulmuş, yahut ısı ile preslenmiş ağaçlar olabilir. Bu tip gövdelerde keman ailesindeki gibi f delikleri bulunabilir. Bu tarz gövdeyi 1890 da tasarlayan ve dünyaya tanıtan, Gibson firmasıdır.

Elektro Gitarın Kısımları

Sap =Gitarın klavyesinin de bulunduğu kısımdır. Klasik gitardan hem kalınlık hemde genişlik açısından daha ince olan elektro gitar klavyesi genelde 18 ile 24 arasında fret sayısına sahiptir. Sapın içinde genellikle truss rod adı verilen bir metal ayar çubuğu geçer. zamanla eğilen bir sap, bu vida yardımı ile eski haline geri getirebilir. Akort burguları en uçta bulunur ve genellikle metal bir aksama sahiptir.

Köprü=Gitarda telleri gövdeye bağlayan kısımdır. Zamanla değişim geçirmiş olmakla beraber, değişik varyasyonları mevcuttur. Bu aparat sabit ya da oynar olabilir. Oynar olabilenler, bir kol yardımı ile telleri gerip gevşetebilir, dolayısıyla ince ya da kalın tonlara kayma sağlanır. Genelde metalden olur.

Eşik =Gitarın sapında, telleri akort burgularına gitmeden önce sonlandıran kısımdır. Genelde ucuz gitarlarda plastikten oluşur. Ayrıca kemikten ve farklı malzemelerden yapılanları da vardır.

Manyetik =Gitarın teldeki titreşimleri aldığı kısımdır. Manyetik alanda telin titreşiminin içerideki bir sargıda akım oluşturması prensibi ile çalışır. Çift halinde (Humbucker) ya da tek (Single) olabilir. Bazı manyetikler amplifikatöre çıkış sağlamadan sinyali yükseltirler. Manyetikler ikiye ayrılır:

1-Aktif Manyetikler: Ses titreşimlerini elektrik sinyaline herhangi bir elektronik değişime uğrattırmadan dönüşmesini sağlayan manyetik türüdür. En sık kullanılan manyetik türü olup, sesin tınısı (frekans cevabı) sadece manyetiğin bazı fiziksel özelliklerine (yüksekliğine, mıknatısına, sargısına) bağlıdır.
2-Pasif Manyetiker Bu manyetikler ses titreşimlerini bazı elektronik devreler ile bozunuma uğratan manyetiklerdir. Sinyali içerisindeki güç kaynağını (genelde bu bir pildir) kullanarak pre-amp ile güçlendiren, aktif filtrelerle ve gömülü equalizerlar ile sinyalin orjinalinden farklı olarak enstrumandan çıkmasını sağlayan manyetiklere
ENSEMBLE (Fran.) Beraberlik, topluluk.

EŞLİK (Fran. Accompagnement): İnsan sesi yada tek çalgı için yazılmış yapıtlarda, başlıca ses yada seslere yardımcı durumda olan çalgı bölümü.

ETUDE (Fran.): Çalışma yada terim parçası. Bu amaçla yazılmış pek çok parça, anlatımla ilgili bağımsızlıkları yönünden, başlı başına birer sanat yapıtı değeri taşımaktadır. Örnek: Chopin veya Debussy'nin piyano "étude"leri.


EROICA, EROICAMENTE(Eroyka, Eroykamente)ital.)Kahramanca.

F HARFİ

FAGOT:Kamıştan yapılan nefesli bir çalgı.16. yy da doğan bir alet,iki birbirine yapışık uzun borudan ve "S" şeklinde bir ağızlıktan oluşur.Orkestrada önemli rol oynar ve nefesli açlgılar için yazılmış oda müziği eserlerinin hemen hepsine girer.Bir oktav daha derin "kontrafagot" en derin ve kalın nefesli çalgıdır.Viyana klasikleri fagotu eserlerinde kullanmışlardır.Haydn`ın "Yaratılış" ve "Mevsimler" oratoryolarında, Beethoven`in 5. ve 9. senfonilerinde karakteristik bir rol oynar.


FALLA, Manuel de(1876-1946):İspanyol besteci,piyanist.1913`te yazdığı operası "Yaşam Kısadır" (La vida breve)ile ün kazanmıştır.Daha sonra "Üç Köşeli Şapka" ve "Büyücüyü Sev" balelerini yazmıştır.Bu eserlerinde ve "İspanya`nın bahçelerindeki geceler"ile "Fantasia Bêtica" (piano için )bestelerinde İspanyol halk müziğinden etkilenmiştir.Usta Peter`in Kukla Gösterisi"adlı kukla operasında ve klavsen konçertosunda İspanyol halk müziğinin etkileri daha az görülmektedir. Sonraki çalışmaları da neoklasik eğilimlidir.Diğer çalışmaları ise şarkılar,piano parçaları ve gitar için birkaç eserdir.1938`te n itibaren Arjantin`e yerleşmiş ve orada ölmüştür."Atlantis" operası ölümünden sonra E.Halffter tarafından tamamlanmıştır.


FALSETTO (İtal.): Erkek seslerinin normal alan dışında tiz, kadın sesine benzer sesler çıkarmak amacıyla başvurdukları yöntem.

FANDANGO (İsp.): üç zamanlı, canlı, gitar ve kastanyet eşliğiyle oynanan İspanyol dansı.

FANFAR (Fran. Fanfare): Maden çalgıların çaldığı, genellikle şenliklerde ve törenlerde ilgi çekmek için kullanılan müzik.

FANTAİSİE (Fran. İtalyanca:fantasia. Almaca hantasiestück. İngilizce:Fancy): Bağımsız biçimli parça. Başlangıçtaki anlamına göre, bölüm benzetmelerinin "imitation" ların önce metot kurallarına uygun olarak, sonraları kontrapunta yazısında daha büyük özgürlükle yapıldığı parçalar. 18. yy'a kadar yazılmış "fantasie"ler, Bach'da en kesin ilkelerini bulan fuga yazısını hazırlanmıştır.

FIEDLER,Max(doğ.1859)Zittau`da doğmuştur.Uzun süre Berlin flarmonik orkestrasının konserlerini yönetmiştir.Bundan sonra Amerika`ya gitmiş,Boston senfonik konserlerini yönetmiştir.1916`dan sonra Essen`de müzik müdürü olmuştur.Bir senfoniden başka,oda müziği eserleri,liedler ve piano eserleri bırakmıştır.

FİNALE (İtal.): Konçerto, senfoni, opera gibi uzun, yada çok bölümlü bir bestenin son bölümü.

FINEital.) Bir müzik parçasının Alfine-sondan.

FISCHER, Johann Kasper Ferdinand(doğ.1650): Barok dönem füg tarzının önemli isimlerinden biridir.1715`te Ariadne Musica"adına yayınladığı eserindeki org için 20 prelüd ve füg fischer `in tanınan bir bestecisidir.

FLAGEOLET(Flajole):en yüksek sesli flüt.

FLAUTOİtal.)Flüt.

FLÜGELAlm.) Üç köşeli ukş kanadı biçimde piano.Kuyruklu piano.

FLÜT:Nefesli müzik aleti.Tahta ve madenden olanları ve uzun, kısa birçok şekilleri vardır.Bir borudan ve üzerindeki ses düğmelerinden oluşur.Borunun ucundaki delikten üflenen nefesle çalınır.Flütün tarihi çok eskilere dayanır.Eskiden ordu müziğinde ve gençlik örgütlerinde kullanılırdı.Bugün orkestrada uzun madeni flüt ve tahtadan,bir oktav daha yüksek sesli flüt yani pikolo flüt (piccolo flauto)kullanılmaktadır.

FOLİA: Eski Portekiz dansı.

FORLANA: Jig'e benzer İtalyan dansı.
FORTE (İtal.): Güçlü.

FRESCOBALDI, Girolamo(1583-1643):İtalyan besteci, Antwerp`te ve daha sonra(1608-28 arası)Roma`da ST.Peters`de org çalmıştır.St. Peters`te 30000 kişilik bir seyirci grubunun önünde çaldığı haberi yayılmıştır.Org ve klavsen için toccatalar, fügler, ricercari, vb.yazmıştır.Alman müziği ve başka müziklerdenetkilenerek bestelerini yapmıştır.Ayrıca motetler,madrigaller, vb. de yazmıştır.

FRANDOLE (Fran.): Fransız halk dansı. Jig'e benzer.

FUGA (Lat. Fransızca: Fugue): Kontrapunta yazısı biçimlerinden biri. Tema (yada, başka bir deyişle konu) bir seste sunulur ve sonra öbür seste birbiri ardından benzetiş yoluyla konuyu izler. "Fuga" sözcüğü Latince'de "kaçmak" anlamına gelir. Nitekim Fuga'da seslerin birbiri ardına sıralanması kovalamayı andırmaktadır.

FUGATO:Füg kuralları ile yazılmış müzik parçası.

FENEBRE (İtal.): Yaslı. Marcia funebre: Cenaze Marşı.

FUOCO, CON (İtal.): Ateşli.

FURİANT: Çabuk tempoda bir Bohemya dansı.

FURİOSO (İtal.): Öfkeli.

Fzİtalyanca "forzato"(kuvvetli)nin kısaltması.

G HARFİ

GABRIELLI, Giovanni(1557-1612):İtalyan besteci,amcası Andrea Gabrielli`nin öğrencisi olmuştur.Andrea Gabrielli 1585`te Venedik`te St.Mark`s kilisesinde baş orgcu olarak çalışmıştır.Giovanni Gabrielli`nin eserlerine "Sacred Symphonies" ve ses,çalgılar için diğer kilise müzikleri,çalgılar için müzikler, org çalışmaları dahildir.Schütz`ün öğretmenidir.

GAVOTTE (Fran.): Fransa'da 18.yy.'dan sonra yaygınlaşan oynak bir dans türü.

GERHARD, Roberto(1896-1970):İspanyol besteci,1938`den sonra İngiltere`de yaşamıştır.Pedrell ve Schonberg`in öğrencisidir."The Duenna"operası(Sheridan`dan sonra,radyo için), 4 senfoni,keman konçertosu,mezzo-soprano ve iki vurmalı çalgı için Edward Lear`ın "The Akond of Swat"ının düzenlemesi,orkestra olmadan 8 çalgı (akordiyon da dahil)için "Konçerto", eski İspanyol müziklerinin düzenlemesi çalışmalarına dahildir.

GIBBONS, Orlando(1583-1625):İngiliz besteci, orgcu.Babası William, kardeşleri Edward, Ellis ve Ferdinando, oğlu Christopher da müzisyendir.Cambridge, King`s kollejinde koro çocuğu olmuş daha sonra da Chapel Royal ve Westminister Abbey`de org çalmıştır.40 anthem ve diğer kilise müzikleri,"The Silver Swan" gibi madrigaller, "In Nomines" ve viollar için başka eserler,org parçaları çalışmaları arasındadır.

GIORDANI, Tommaso(1730-1806)İtalyan besteci Dublin ve Londra`da çalışmıştır.İtalyanca ve İngilizce 50 `den fazla opera bestelemiş, Sheridan`ın "Eleştri"si için şarkılar yazmıştır.

GIUILIANI, Mauro[Guiseppe Sergio Pantaleo](1781-1829):İtalyan gitarist ve besteci.3 gitar konçertosu, gitar ile oda müziği çalışmaları, gitar ve piano eşlikli şarkılar vb. bestelemiştir.


GİOCOSO (İtal.): Sevinçli, şen.

GİUSTO (İtal.): Tam. Doğru. Allegro guisto: Aşırılığa kaçmayan, kesin vuruşlu hızlı tempo.

GLAZUNOV, Alexander[Konstantinovich](1865-1936):Rus besteci.8 senfoni ve bir tane de bitmemiş senfoni ki bu ilk defa 1948`de Moskova`da sunulmuştur;piano (2), keman, saksafon için konçerto; "Karnaval" üvertürü; "Mevsimler"inde dahil olduğu baleler; piano parçaları, şarkılar bestelemiştir.Rimsky-Korsakov`un öğrencisi olmuştur ve öğretmeninin ulusal yaklaşımından farklı olarak romantik bir fikir geliştirmiştir.St.Petersburg konservatuarının yöneticisi olmuş ama 1928`de buradan ayrılmıştır.Paris`e yerleşmiş ve burada ölmüştür.

GLİSSANDO (İtal.): Kaydırma, piyanoda parmağı tuşların üstünden hızla geçirme. Yaylı çalgılarda telin üstünde kaydırma.

GLOCKENSPİEL: Büyüklerine göre, tınıları belirli çelik parçacıklara tokmakla vurularak çalınan, ses boyutları beş oktava dek ulaşan çalgı.

GLUCK, Christoph Willibald [von](1714-87):Alman besteci Bavyara`da doğmuştur.Aslen Bohemyalı olduğu düşünülmektedir.1745`te Londra`da, 1773-79 yılları arasında Paris`te yaşamış,sonra Viyana`ya yerleşmiş ve orada ölmüştür.Opera alanında devrimci fikirleri vardır,özellikle müziğin dramatik ihtiyaçlara hizmet etmesinin önemini vurgulamıştır ve bunu "dry Recitative" ile göstermiştir, ayrıca "Alkestls"i(1767)fikirlerini yansıtan operasıdır."Orpheus" operası gibi bunun da orjinali İtalyanca`dır.Ancak daha sonra ikisi de Fransızca`ya çevrilmiştir.Diğer operaları "Iphıgenia in Aulis", "Iphigenia Tauris" ve "Armida"dır ve hepsi Fransıcadır.45`ten fazla sahne eseri bestelemiş ayrıca çalgısal parçalar yazmıştır.

GODARD, Benjamin Louis Paul(1849-95):Fransız besteci,kemancı."Jocelyn"ve başka 7 opera, orkestral çalışmalar,100 kadar şarkı eserleri arasındadır.

GOEHR, Alexander(1932-):İngiliz (Almanya doğumlu) besteci,R.Hall`ın ve Messianen`in öğrencisi olmuştur.1976`da Cambridge`de profesör olmuştur.Küçük orkestra için Senfoni (önceden yanlış olarak küçük senfoni diye adlandırılırdı);keman konçertosu ;3 yaylı çalgılar dörtlüsü, "A Little Cantata"

GRANDİOSO (İtal.): Büyük, ihtişamlı.

GRAVE (İtal.): Çok yavaş tempo.

GRAZİOSO (İtal.): Sevimli yada ince duygulu.

GRESHWIN,George(1898-1937):Amerikalı piyanist ve besteci.Birçok popüler şarkı bestelemiştir,özellikle konser çalışmalarına jazz fikirlerini uygulamıştır. "Rhapsody in Blue" (1924), piano konçertosu, "Cuban Overture", An American in Paris", "Porgy and Bess" operası, piano prelüdleri çalışmaları arasındadır.R.Goldmark`la çalışmıştır ama daha çok kendi kendini eğitmiştir.Başarısız bir beyin ameliyatı sonucunda ölmüştür.

H HARFİ

HABANERA (isp.): İspanya'da yaygın Küba kaynaklı dans. Küba'ya Afrika'dan gelmiştir. İki vuruşludur. Ritm özelliği, birinci vuruşun noktalı oluşudur.

HAENDEL, George Friedrich(1685-1759):Halle`de doğmuştur.Çok küçük yaşta müziğe merak sarmış, büyükleri hukukçu olmasını istemişlerse de,genç yaşta Halle kilisesine orgcu olmuştur.1703`te Hamburg`a giderek operada keman ve cembalo çalmıştır.Bu sırada Zachow`dan ders almıştır.1705`te yazarak oynattığı ilk operası"Halmire" büyük başarı kazanmıştır.1707 kışında İtalya`ya gitmiş, Floransa`da 1707`de oynattığı operası "Rodrigo"ve Venedik`te oynanan "Agrippina" ile genç yaşta ün kazanmıştır.Bundan sonra ülkesine dönmüş, Hannover ve Düsseldorf`da kısa bir süre saray orkestralarını idare etmiştir.4. operası "Rinaldo", 1711`de Londra`da oynanmıştır.7 Temmuz 1713`te çalınan "Te Deum"u ile dikkatleri üzerine çekmiştir.1716`da "Ateş" ve "Su" müziklerini yazmış,aynı yıl Kral Birinci George ile Almanya`ya seyahat etmiştir.1717`de Almanya`da son Almanca bestesi "Passion"unu yazmıştır.Tekrar İngiltere`ye dönen Handel 1719`da Royal Academy of Music`in idarecileri arasına kabul olunmuş,ertesi yıl akademiyi "Radamisto" operasıyla açmıştır.Ancak 1728`de akademinin kapıları Handel`e kapanmıştır.Bundan sonra Handel, İtalya`dan sahne sanatçıları getirterek 1729 da temsillerine devam etmiştir.Son oratoryo "Jeptha"ya çalışırken görme duyusu azalmaya başladı ve hastalık ilerleyerek bestecinin kör olmasına sebep oldu, kısa bir süre sonra da Londra`da öldü.

HARMONİCA: Ağız mızıkası. Ağız orgu. Sesi, üflenince titreyen maden kamışlarla çıkar.

HARMONIE(Armonie):Uyum, bir temel sese göre düzenlenmiş birçok sesin beraberce çalınması ve söylenmesi.Bir müzik parçasının toplu bir şekilde sunulması.

HARMONIUM:1810`da Fransız Grélé tarafından yapılan ve geliştirilen, pianoya, ses ve kullanış bakımından orga benzeyen müzik aleti.

HARP(Arp)Fran.harpe Alm. harfe):Harpanın atası olan 12 telli müzik aleti.Milattan 3500 yıl önceye ait Ur harabalarinin kazısında görüldü.Karakterini değiştirmeden zamanımıza kadar gelen en eski çalgıdır.Fakat şekil değiştirerek bugünkü çoksesli ve büyük müzik aleti olmuştur.Harpayı geliştirmekte Fansız Sébastienne Erar`ın büyük rolü oldu.Sébastienne Erar alete piano gibi pedal da ilave etti.Ton değişmelerinde önemli rol oynayan bu pedallar,yedi tane olup üçü sol,dördü sağ ayayk içindir.Harpa ses ve şekil bakımından çok zarif görünüşe sahip olduğundan tercihen kadınlar tarafından çalınır.

HARTMANN, Johann Peter Emilius(1805-1900):Danimarkalı besteci ilk müzik öğrenimini ülkesinde yapmış, ayrıca Avrupa`da Spohr ve Marschner`den ders almıştır.1867`den sonra Gade ve Paulli ile beraber Kopenhag konservatuar`ını idare etmiştir.İskandinav Milli Romantik Okulunun önderlerindendir.Eserleri arasında "Karga", "Korsanlar", "Küçük Christine" (Andersen`den)gelir.Ayrıca baleler, senfoniler, uvertürler ve oda müziği eserleri, "lied"ler ve piano eserleri bestelemiştir.

HASSE, Johann Adolf(1699-1783):Begedorf`ta doğmuştur.Lübeckli müzikçi bir aileden gelmiştir.Venedik`te ölmüştür. Galan tarzında İtalyan rokoko operasının önemli isimlerindendir.Kısa bir zaman Hamburg operasında tenor olarak çalışmış,ayrıca Napoli`ye giderek Porpora ve A.Scarlatti`den ders almıştır.1723`te "Tigrane"adlı operasıyla besteci olarak tanınmıştır.1727`de Venedik`te bir müzik okulunun yönetimini almış,1731`de karısı ile beraber Dresden operasına orkestra şefi olarak girmiştir.1757`ye kadar orada kalmış,hayatının son dönemlerini Viyana ve İtalya`da geçirmiştir.65 opera, 14 Intermezzi , 12 oratoryo,ayrıca kilise eserleri, piano ve oda müziği, konçertolar, orkestra parçaları bestelemiştir.


HASSE, Karl(doğ.1883):Saksonya`da Dohnau`da doğmuş,Leipzig`de Thomas kilisesinde çalışmış,orada Kiehl, Nikisch ve Ruckhardt arkadaş olmuş, Straube ve Reger`den müzik,Kretzschmar ve Riemann`dan müzik bilimi öğrenimi görmüştür.Ayrıca Heidelberg`te organistlik, 1909`da Chemintz`de kantorluk, Osnabrück ve 1919`da Thübingen üniversitelerinde müzik direktörlüğü yapmış1935`de Kolonya`da Ren Yüksek Müzik Okuluna direktör olmuştur.Eserleri:"Prens Öjen İçin Senfonik Varyasyonlar", "Kurlan Uvertürü", "Prelüd ve Pasakaglia", "Süit"op.37, solo keman ve orkestra için konçerto parçası, birçok koro eserleri, oda müziği eserleri, yaylı kuartetler, triolar, kentetler, org eserleri, piano parçaları, "lied"ler ve ayrıca "Max Reger" ve "Alman Müzik Hayatından"adllı kitapları vardır.

HAYDN, Michael(?-1806):Joseph Haydn`ın beş yaş küçük kardeşi.Viyana`da Stephan kilisesinde şarkıcılık yapmış, Grosswardein`da orkestra şefliği yapmıştır.1762`den sonra Salzburg`ta orkestra şefi ve orgcu olarak çalışmış ve orada ölmüştür.Duaları,erkek sesi için çoksesli koro parçaları ve senfonileri vardır.


HERMANN, Hugo(1896-?):Ravensburg`ta doğmuştur.Berlin ve Stuttgart Yüksek Müzik Okullarında öğrenim görmüştür. Reutlingen`de koro şefliği yapmıştır.Hermann birçok koro parçaları,bir okul operası,bir oda senfonisi,klarnet için "Toccata Gotica",bir cembalo ve bir keman konçertosu,flüt parçaları ve "lied"ler bestelemiştir.


HINDEMITH, Paul(1885-?):Alman müziğinde modernizmin önderi.Frankfurt Yüksek Müzik Okulundan mezun olmuş,aynı şehir operası orkestrasını idare etmiştir.Ayrıca Lico Amar kuartetinde bir süre viola çalmıştır.1927-37 yılları arasında da Berlin Yüksek Müzik Okulunda profesörlük yapmıştır.

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus(1776-?):Königsberg`te doğmuştur.besteci ve aynı zamanda şairdir.İlk müzik derslerini doğduğu şehirde orgcu Pabielski`nin yanında yapmış, Berlin`de hukuk öğrenimi sırasında Reichardt`la beraber müzik çalışmıştır.1808-13 yılları arasında tiaytro besteciliği ve orkestra şefliği yapmış,bu arada bir senfoni,piano sonatları,oda eserleri ve dini parçalar bestelemiştir.Ayrıca sahne eserleri de yazmıştır:"Maske", "Mizah", "Neşeli müzikçiler", "Sonsuz Hayat Suyu", "Aurora", "Aul".1813-14 yılları arasında iseFouqué`nin bir teksti üzerine "Undine"operasını yazmıştır

I VE İ HARFİ

İMPROMTU (Fran.): Doğaçtan yorum anlamına gelmekle birlikte 19. yy'da gelişmiş şarkı (Lied) biçiminde yazılmış parçalar için kullanılmıştır.

İMPROVISATION (Fran.): Doğaçtan yorum yada söyleyiş. Müziği hazırlıksız olarak içe doğduğu gibi, hem yaratma hemde yorumlama sanatı.

İNTERLUDE (Fran.): Bir yapıtın ana bölümleri arasında yorumlanan ğparça.

İNTERMEZZO (İtal.): (1) Başlangıçtaki anlamına göre, bir oyunun perdeleri arasında dekor değişmesine ve oyuncuların hazırlanmasına fırsat vermek için sunulan müzikli kısa oyun. Intermezzo'lar sonraları opera perdeleri arasında da oynanmıştır. (2) Operalarda ara müziği


Ekleyen : notbak.com