Diksiyonun Günlük Hayatımızdaki Yeri

Diksiyonun Günlük Hayatımızdaki Yeri

  1. Ses eğitimi ve doğru soluma
  2. Artikülasyon
  3. Fonetik
    Vurgu ve Ton
  4. Beden dilinin etkili kullanımı ve doğaçlama
  5. Kelimeleri doğru telaffuz etme
  6. Türkiye Türkçesinin standart kullanımı (İstanbul ağzı)
  7. Doğru okuma-Dinleme-Konuşma

 

İnsanlar toplu olarak yaşarlar. İnsan; düşünen, hisseden, olayları gözlemleyen ve değerlendiren bir varlıktır.Çevresiyle iletişim kurmak; duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak insan için vazgeçilmez bir gereksinimdir insan çevresiyle iletişimi konuşarak ve yazarak sağlar. İnsanların çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirebilmesinde en önemli etkenlerden biri de güzel konuşma ve yazmadır.


Ekleyen : dersimiz.com