Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

ELEMENT KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Antik dönemde  Aristotalesin element  yorumu şöyledir. Çevremizde  gördüğümüz  her  şey  dört  elementten (Hava, Su, Toprak ve Ateş)  oluşmuştur. Buna göre herhangi iki maddeden  akışkan olanı olmayana göre daha  yüksek  oranda  su,  yine  iki  maddeden  yanan yanmayana göre daha yüksek oranda ateş elementini içeriyordu.  Ayrıca  maddenin  sıcak,  soğuk,  ıslak  ve kuru olmak üzere dört özelliği vardır.
Rönesans bilim insanlarından Robert Boyle Kimyasal elementi   maddenin   parçalanamayan   yapı   taşları olarak tanımladı.

ELEMENT
Her element atom adı verilen ve parçalanamayan çok küçük parçacıklardan oluşur. Yani bir elementin bütün özellikleri özdeştir. İzotopların varlığı bu teoriyi çürütmüştür. Zaten Hayyam yaklaşık bin yıl önce elementlerin en küçük yapı taşlarının atom olmadığını ve atomların parçalanabileceğini ifade etmiştir. Hayyam; Atomlar parçalanır, hatta bu sırada öyle bir enerji açığa çıkar ki Bağdat'ın altını üstüne getirir. Demiştir.
Modern element yorumuna göre; Aynı atom numarasına ya da proton sayısına sahip olan atomlar topluluğu olarak tanımlanır.


Ekleyen : notbak.com