Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (I-İ-J-K)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (I)

- Ilıca-kaplıca
- Irak-uzak
- Irgat-rençber
- Irk-soy
- Ira- karakter
- Irmak-nehir

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (İ)

- İcat-buluş
- İç-dahil
- İçten-samimi
- İdare-yönetim
- İhracat-dışsatım
- İhtiyar-yaşlı
- İhtiyaç-gereksinim
- İkaz-uyarı
- İktisat-ekonomi
- İlave-ek
- İlgeç-edat
- İlgi-alaka
- İlginç-enteresan
- İlim-bilim
- İmar-bayındır
- İmkan-olanak
- İsim-ad
- İskemle-sandalye
- İthalat-dışalım
- İtibar-saygınlık
- İtimat-güven
- İtina-özen
- İzah-açıklama
- İdadi-lise
- İlan-duyuru
- İlişki-münasebet-temas
- İmtihan-sınav
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (J)
- Jeoloji-yer bilimi
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (K)
- Kabiliyet-yetenek
- Kabus-karabasan
- Kafa-baş
- Kafi-yeter
- Kafiye-uyak
- Kalite-nitelik
- Kalp-yürek
- Kamu-halk
- Kanıt-delil
- Kapital-anamal-sermaye
- Kanun-yasa
- Kara-siyah
- Karşın-rağmen
- Karşıt-zıt
- Kas-adale
- Katı-sert
- Kati-kesin
- Kayıp-yitik
- Keder-acı
- Kelime -sözcük
- Kenar-kıyı
- Kent-şehir
- Kere-defa-kez
- Kesin- kati
- Kırmızı-al
- Kıyı-sahil
- Kir-pislik
- Kirli-pis
- Kişi-şahıs
- Kocaman-iri
- Komedi-güldürü
- Komik-gülünç
- Kontrol-denetim
- Konuk-misafir
- Konut-ev
- Koşul-şart
- Kural-kaide
- Kuruluş-müessese-kurum
- Kuşku-şüphe
- Kutsal-mukaddes
- Kuvvet-güç
- Kuzey-şimal
- Küme-grup
- Küs-dargın
- Kılavuz-rehber
- Kolay-basit


Ekleyen : notbak.com