Felsefe İle Tanışma-Felsefenin Konuları(Alt Dalları)

FELSEFENİN KONULARI(ALT DALLARI)

Bilgi Felsefesi(Epistemoloji):Bilgi sorununu ele alır.Bilginin özünü,ilkelerini, yapısını,kaynağını araştırır.

Ele aldığı Sorunlar

Bilgi nedir? Öğeleri nelerdir? Nasıl oluşur?              Bilginin kaynağı akıl yada diş dünyamıdır?

Doğru mutlak bilginin ölçütü nedir?                         Bilgi mutlak mı? Yoksa göreli(rölatif)midir?

Bir şey bilinebilir mi?                                                Bir şeyi nasıl biliriz?

Bilgimiz nesneleri doğru olarak yansıtıyor mu?        Vb.                                        

Varlık Felsefesi(Ontoloji):Tek tek varlıkları değil genel olarak varlığı inceleyen felsefe disiplinidir.Varlığın özünü, ilk nedeni ve ilkelerini araştırır.

Ele aldığı Sorunlar

Varlık var mıdır? Yok mudur? Nedir?                      Varlığın özü nedir? Değişkenmidir?

Evren sonlumudur? Başlangıcı var mıdır?                Evrende özgürlük var mıdır?

Kaç türlü varlık vardır?                                             Varlığın niteliği nedir?

İnsanın varlık amacı nedir?                                       Evrende amaçlılık varmıdır?

Vb.

Ahlak Felsefesi(Etik):İnsanın yapıp etmelerini(eylemlerini) konu edinir. Bunların ilkelerini inceler.İnsan eylemleri ile ilgili kavramları(iyi, kötü, vicdan, özgürlük, erdem, mutluluk vb.) ele alır.

Ele aldığı Sorunlar

Ahlakın kaynağı nedir?                                             Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?

İnsan eylemlerinde özgür müdür?                             Ahlak yargılarının niteliği nedir?

Tüm insanların benimseyeceği ahlâk yasaları var mıdır?Ahlak yargılarının niteliği nedir?

İyi ve kötü nedir?                                                      İyilik doğuştan mı? Yoksa sonradan mı kazanılmıştır?        Vb.                       

Siyaset felsefesi: Siyaset felsefesi devlet ve devlet şekilleri, iktidar, egemenlik, meşruiyet, gibi kavramları araştırır.Siyasal olayların ve kurumların oluşumunu açıklamaya çalışır.Bunları siyasal düzenle ilişkileri açısından değerlendirir.Ana konusu devlettir.

Ele aldığı Sorunlar

İktidar kaynağını nereden alır?                                 Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?

Sivil toplumun bürokrasinin anlamı nedir?                Meşruiyetin ölçütleri nelerdir?

Devlet nasıl yönetilmelidir?                                      En iyi yönetim biçimi hangisidir?

Devlet-birey ilişkisi nasıl olmalıdır?                          Bireyin temel hakları nelerdir?

Vb.

 Bilim Felsefesi: Felsefeye özgü düşünme ve çözümleme yönteminden yaralanarak bilimin yapı ve işleyişini aydınlatmayı amaçlayan felsefe dalıdır.

Ele aldığı Sorunlar

Çeşitli bilimler arasında ortak noktalar var mıdır?                Varsa buna dayanarak bilimleri sınıflandırmak mümkün müdür?"                                                                    Bilim nedir?                                      

Bilgiler topluluğu mudur?                                                     Bilimde her şey olup bitmiş midir?

 

Estetik: Güzel olan'ı(hem doğadaki, hem de insan yapısı) araştıran felsefe dalıdır. Sanat felsefesi de güzeli konu edinir fakat sanat felsefesinin konusu sadece insan yapısı güzelliklerdir.(sanat eseri)Yani sanat felsefesinin konusu Estetiğe göre daha dardır. Bunun yanında sanat fels. sanat eseri ile ilgili kavramların analizi ve problemlerin çözümü ile de uğraşır.

Ele aldığı Sorunlar

Sanat nedir?                                                                          Sanat eserinin işlevi nedir?

Bir nesneyi güzel yapan şey nedir?                                       Herkesin güzel dediği bir nesne olabilir mi?

Ortak estetik yargılar var mıdır?                                           Vb.

Din felsefesi

Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı insanin doğasının ve kaderinin kaynağı ve değerler ile ilgili sorunları ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir. 

Ele aldığı Sorunlar

Tanrı var mıdır? Onun varlığını gösteren kanıtlar gösterilebilir mi? Vahiy mümkün müdür?

Evren Yaratılmış Bir Varlık mıdır? Yoksa Yaratılmamış (Ezeli ve Ebedi) Bir Varlık mıdır?

Ölüm bir son mudur?                                                                        Ölümden sonra bir hayat var mıdır?

Ruh var mıdır? Nedir? Ölümsüz müdür?                              Vb.

 Ayrıca bunların dışında tarih, eğitim, tarih gibi felsefe alanları da vardır.


Ekleyen : notbak.com