Karahanlılar ve Gazneliler

KARAHANLILAR VE GAZNELİLER

KARAHANLILAR (840-1212)

 

Karahanlıların Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi:

ESER  YAZAR  ÖZELLİĞİ
Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip  İdeal devlet yönetiminin anlatıldığı ilk eser.
Divan-ı Lügati’t Türk  Kaşgarlı Mahmut Türkçeye ait bütün lehçelerin yer aldığı ilk sözlük. dersimiz.com
Atabetü’l Hakayık  Edip Ahmet Yükneki Ahlaki öğütlerin yer aldığı ilk eser.
Divan-ı Hikmet  Ahmet Yesevi   İslamiyeti tasavvuf yoluyla anlatan ilk eser.

 

 

GAZNELİLER (963-1187)

 

Gazneli Mahmut’un Hindistan seferlerinin sebepleri:

Not: Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer yapmıştır.

 

Sultan Mesut Selçuklularla Dandanakan Savaşını (1040) yapmış ve yenilmiştir.

Dandanakan Savaşının sebebi: Selçukluların Horasan’a yerleşmeleridir

 

Dandanakan Savaşının sonuçları:

 

Gaznelilerin Yıkılışı:

Afgan yerlileri olan Gurlular Gaznelilere  son verdiler (1187)

 

Gaznelilerin Özellikleri:


Ekleyen : Sedat Kınayı