Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 
Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
 
Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri:
-Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
-Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
-Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
-Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
-Genellikle hece vezni kullanılmakla birlikte az da olsa serbest şiirler yazılmıştır.
-Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
-Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
-Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
-Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.
 
Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin tema ve içerik bakımından Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiiriyle benzer ve farklı özelliklere göre karşılaştıracak olursak;
-Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlenmiş gibi görünse de aslında şairler -bireysel olarak çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları işlemişlerdir.
-Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir benzer temalar etrafında şiirler yazılmıştır.
-Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.
-Şiirlerde hemen hemen aynı edebî sanatlar kullanılmıştır.
-Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler birer dergi etrafında kümelenmişlerdir.
-Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, batı edebiyatçılarından diğerlerine göre daha fazla etkilenmişlerdir.
 
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler
 
1. AHMET KUTSİ TECER (1901 - 1967)
-Şair ve oyun yazarıdır.
-Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairidir; Âşık Veysel'i edebiyat dünyamıza o tanıtmıştır.
-Eserleri:
-Şiir: Şiirler
-Oyunları: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı.
 
2. ARİF NİHAT ASYA (1904 - 1975)
-"Bayrak Şairi" olarak bilinir.
-Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
-Dini ve millî duyguları, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir.
-Eserleri:
-Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü.
 
3. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902 - 1994)
-Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı.
-1940′lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.
-Eserleri:
-Şiir: Bu Vatan Kimin?
 
4. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898 - 1973) 
-Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamış ve Beş Hececiler topluluğunu kurmuştur.
-"Sanat" adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlayışının öncülüğünü yapmıştır.
-Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.
-Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır.
-Eserleri: 
-Şiir: Dinle Neyden. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları
-Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt

Ekleyen : dersimiz.com