Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN HAYATI

 1881'de Selanik'te doğdu, Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir.

 Önce mahalle mektebinde sonra da Şemsi Efendi İlkokulunda okudu. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne (ortaokul) kaydoldu; ancak devam edemedi. Ardından Selanik Askeri Ortaokulu'na kaydoldu. Burayı bitirdikten sonra, Manastır Askeri İdadi (Lise) buradan da İstanbul Harp Okulu'na girdi. Buradan üstün başarı ile mezun olup Harp Akademisi'ne girdi. Buradan da kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. İlk olarak Şam'a tayin edildi ve askerlik hayatı başladı.

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

Vatanseverliği: Atatürk vatanını çok severdi. "Vatanın her karış toprağı kanlarınızla ıslanmadıkça terk edilemez" sözü bunun en açık delilidir.

İdealistliği: Onun en büyük ideali Türk milletini medeni ve çağdaş milletler düzeyine çıkarmaktı.

Sabırlı ve Disiplinli Olması: Atatürk sabırlı ve disiplinliydi. Türk milletinin bağımsızlığı ve yücelmesi için bütün zorluklara karşı başarılı olması bunu göstermektedir.

İleri Görüşlü Olması: Atatürk geleceği çok iyi tahmin ederdi. Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın nereden çıkarma yapacağını bilmesi bunu göstermektedir

İnsan ve Millet Sevgisi: Atatürk Türk milletini ve bütün insanları çok severdi. Savaşı zorunlu haller dışında bir cinayet olarak görürdü.

Bunların yanında Atatürk; mantıklı hareket ederdi. Çok cepheliydi, açık sözlüydü. Gurura yer vermez, bütün yaptıklarını millete mal ederdi. Barışçıydı. "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü onun bu yönünü göstermektedir.

Atatürk sanatı severdi. "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözü onun sanat anlayışını yansıtmaktadır. Eğitim - öğretime büyük önem vermiştir. Cumhuriyeti gençlere emanet etmesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Atatürk ümitsizliğe yer vermezdi. En zor anlarda bile bir çıkış yolu olduğunu bilir ve onu bulurdu. Kurtuluş Savaşı sırasında en zor görevleri üstlenmesi bundandı. Milli birlik ve dayanışmaya büyük önem verirdi. Nitekim Kurtuluş Savaşı sırasında derhal bir ordu kurup savaşmaya başlamak yerine önce milletin desteğini almak için genelgeler yayınlama ve kongreler toplama yolunu seçmiştir. Atatürk dayanışma ve yardımlaşmaya da büyük önem vermiştir. Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun yanında Nutuk adlı eseri bize yol göstermektedir.


Ekleyen : dersimiz.com