Ön Adlar (Sıfatlar)

Ön Adlar (Sıfatlar)

1. NİTELEME ÖN ADI  

2. BELİRTME ÖN ADI

A) NİTELEME ÖN ADI :
İsimlerden önce gelerek o ismin rengini, durumunu, şeklini bildiren sözcüklere niteleme önadı denir.
Örnek : Kırmızı kazak
Yuvarlak masa                             
Çürük elma
Sarı ev
Kırık sandalye

 

B)  BELİTME ÖN ADLARI :
Belirtme ön adları dört çeşittir.
1) İŞARET ÖN ADI :

Varlıkların yerini, yönünü, durumunu, rengini, şeklini işaret ederek gösteren sözcüklere işaret ön adı denir.

İşaret ön adı olan sözcükler şunlardır:

Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, kendisi sözcükleri işaret ön adı olan sözcüklerdir.

Ön ad olan sözcükler yapım eki almazlar. Çekim eklerini alırlar.

Örnek: Bu Kapı, Şu Adam, O söyledi


2) SAYI ÖN ADI :

Varlıklardan önce gelerek o varlığın sayısını bildiren sözcüklere sayı ön adı denir.

Sayı ön adı olan sözcükler şunlardır:

Bir, beş,yarım,çeyrek, üçer, onar,düzine, deste….vb.

Örnek: Beş ekmek
Çeyrek saat
Yarım döner
Altışar kitap
Onar paket
Bir düzine kalem
Üç deste silgi………vb.

 

3) BELGİSİZ ÖN ADLAR :

Varlıkları tam ve kesin olarak değil belli belirsiz olarak belirten sözcüklere belgisiz ön adlar denir.
Belgisiz ön ad olan sözcükler şunlardır:
Birkaç,birçoğu, kimi, kimisi, bazı, bazısı, biraz……..vb.
Örnek: Bahçede birkaç kişi vardı.
Bazı öğrenciler ödevlerini yapmamış.
Okulda birçok çocuk yaramazlık yapıyor.

 

4) SORU ÖNADI :
Varlıkları soru yoluyla belirten ön adlara soru ön adı denir.
Soru ön adı olan sözcükler şunlardır:
Nasıl, ne zaman nerede, ne, kim, hangi…vb.
Örnek: Hangi evde oturuyor sunuz?
Kimin kalemi kayboldu?
Nasıl bir çevrede yaşamak ister siniz?
Ne zaman eve geldiniz?


ALIŞTIRMALAR
Aşağıdaki adların önüne uygun ön adları getiriniz.
Siyah Önlük Gibi; ................ Beşik, ................ Kalemlik, ................ Bardak, ................ Çuval, ................ Çanta, ................ Kağıt, ................ Gümüş,  ................ Silgi, ................ Gözlük , ................Para,  ................Sürahi, ................ Eldiven,  ................ Makas,  ................ Şeker, ................ Halı,  ................ Resim,  ................Fırın, ................ Domates,  ................ Perde,  ................ Armut, ................ Elma, ................ Telefon, ................ Kiraz


FADİME KIRCA


Ekleyen : FADİME KIRCA