Osmanlı Devleti'nde Farklı Kültürler - Sivas Hakkında

Farklı kültürler bir arada yaşadı

Osmanlı Devleti, farklı din ve ırktan birçok milleti kendi içinde barındırmasına rağmen 600 yıl kadar yaşamayı ve bu toplulukları Osmanlı Milleti adı altında bir arada tutmayı başarmıştır. Bundaki en önemli etken izlediği hoşgörü politikasıdır.

Osmanlı Devletinde yabancılar birçok hakka sahipti. Bunlardan Bazıları;

 

Sivas Hakkında:

Ülkemizin kapladığı alan bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas, nüfus bakımından da orta büyüklükteki şehirlerimizdendir.

BuraSivas

Tarihçesi:

1071 Malazgirt Savaşında sonra Türklerin Anadoluya yerleşmeleri ile birlikte bu çevrede kurulan ilk Tür Devleti Danişmentliler olmuştur.Danişmentlilerden sonra sırası ile Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti  bu bölgeye hakim olmuştur.Kurtuluş Savaşında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer olarak önemini  daha arttırmıştır.(Sivas Kongresinin yapılması)

1649 da şehirden geçen Evliya Çelebi surların kuşattığı Sivas’ın  44 mahalleye bölündüğünü ve bu mahallelerde 4600 ev bulunduğunu yazar.

 

Mimari Eserleri:

Gök Medrese:1271 yılında yapılmış Türkiye Selçuklu Devleti döneminden kalmadır.

Hükümet Konağı:1884 yılında Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yapılmıştır.

 

Sanat:

Sivas denilince akla ilk gelen türkülerdir.Muzaffer Sarısözen de Sivas’ın ülkemize kazandırdığı müzik adamlarından biridir.

 

Geleneksel El Sanatları:

Çorapçılık: Sivas’ta kış mevsiminin uzun sürmesi yörede çorapçılığın gelişmesinde etkili olmuştur. cunhuriyetin ilk yıllarına kadar ek gelir kaynaklarından biri olmuştur.

Bıçakçılık: Sivas’ın en eski el sanatlarındandır. 1960lı yıllara kadar önemini korumuştur.Sivas ta üretilen bıçakların bir kısmı Almanya ve Arabistan’a ihraç edilmektedir.


Ekleyen : dersimiz.com