Sosyolojinin Alanı (Konusu-Özellikleri)

A. KONUSU :

Sosyolojinin konusu “toplum”dur. Toplumsal olayları bilimsel ilkelere göre sebep - sonuç ilişkisinde inceleyerek genellemelere (toplumsal yasalara) ulaşır.

Sosyolojinin pozitif bilim olarak kurulmasında, sanayileşmenin meydana getirdiği hızlı toplumsal değişmeler etkili olmuştur. A. Comte ve E.Durkheim sosyolojinin bilim olarak kurulmasında öncü isimlerdir.

Sosyoloji toplumu bütünlük içinde inceleme konusu yaparken ele aldığı konuların şu temel başlıklardan oluştuğu görülür:

- Toplum ve toplumların evrimi

- Sosyal yapı (Sosyal olay, olgu, sosyal ilişki, sosyal grup, sosyal tabakalaşma)

- Toplumsal kurumlar (Aile, Ekonomi, Siyaset, Din, Eğitim)

- Kültür

- Sosyal Değişme

 

B. SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ :

1.    Bireysel problemlerle ilgilenmez, çünkü konusu sosyal olay ve olgulardır.

2.    Sosyal olayların ortak noktalarından hareketle genellemelere ulaşır.

3.    Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak sebep - sonuç ilişkisinde (determinizm) inceler.

4.    Sosyal olayları toplum bütünlüğü açısından bütüncül bir bakışla ele alır.

5.    Olması gerekeni değil, olanı inceler. Böylelikle değer yargılarından arınık olarak nesnel sonuçlara ulaşır.

6.    Bütün toplumlar için geçerli olabilecek evrensel ilkeler koymaz. Çünkü toplumlar birbirinden pek çok yönden farklıdırlar.

7.    En iyi toplum modelini ortaya koymaz, çünkü bulgularını araştırmalara (olgulara) dayandırdığından pozitif bir bilimdir.


Ekleyen : dersimiz.com