Türk Ve Batı Müziği Üflemeli Çalgıları

Türk Müziği Üflemeli Çalgıları

KAVAL : Üflemeli halk çalgılarımızın en eskisi olup dilli ve dilsiz kaval olmak üzere iki çeşidi vardır. Ağaçtan yapılmış olup blokflüt gibi önde yedi, arkada bir olmak üzere sekiz deliği vardır.

MEY : Bir gövde üzerine, üflemek için takılmış bir kamıştan meydana gelmiştir. Gövde kısmında yedi önde, bir arkada olmak üzere sekiz delik bulunur. Özellikle Doğu Bölgeleri'mizde kullanılan Mey'in, çeşitli büyüklükte boyları vardır.

NEY : Klasik Türk Müziği'nin en tanınmış üflemeli çalgılarından biri olup kamıştan yapılır. Altı delik önde, bir delik arkada olmak üzere yedi deliği vardır. Üç oktava yakın bir ses genişliği olup çok çeşitli boyları vardır.Ney çalanlara NEYZEN denir.

SİPSİ : Yurdumuzda daha çok Burdur yöresinde kullanılmakta olan bu çalgı kamıştan yapılmıştır. Sipsinin çok tiz ve oynak bir sesi vardır. Bir kurşun kalem büyüklüğünde olup önde beş, arkada bir deliği vardır.

TULUM : Genellikle Doğu Karadeniz Bölgemiz'de kullanılan çift sesli bir halk çalgısıdır. Toklu derisinden tulum çıkarılarak, kol kısmına bir çifte kamış eklenmesi yoluyla yapılır.Nefesle şişirilmesi için kamıştan bir ağızlığı bulunmaktadır.
Çığırtma (düdük), Balaban vb. gibi çalgılarla, bir batı müziği çalgısı olan Klarinet de Türk Müziği'nde çokça kullanılmaktadır.

ZURNA : Şimşir, gürgen, ardıç gibi ağaçlardan yapılır. Sesi çok güçlü bir ezgi çalgısıdır. Çalınışı özel bir soluk almayı gerektirir. Önde yedi, arkada bir delik olmak üzere toplam sekiz deliği vardır.Büyük boyuna KABA ZURNA, orta boyuna ZURNA, küçük boyuna CURA ZURNA denir.

Batı Müziği Üflemeli Çalgıları

BLOKFLÜT : İnsan sesine çok yakın tınısı olan akort güçlüğü bulunmayan, öğrenilmesi ve kullanımı kolay bir eğitim çalgısıdır.

FAGOT : Birbirine eklenen üç parçadan meydana gelir. Dolgun ve parlak bir sesi vardır.

KLARNET : Sert ağaçtan yapılır. Çekici ve güzel bir ses rengine sahiptir.

KORNO : Parlak bir sesi vardır. Kendi üzerine yuvarlak bir biçimde kıvrılmış bir borudan oluşur.

OBUA : Dokunaklı ve vibratolu bir ses rengine sahiptir.

SAKSAFON : Ses rengi nedeniyle ayrı bir özellik taşır.Ses yapısına göre beş çeşidi vardır.

TROMBON : Gür ve parlak bir sesi vardır. Sürmeli ve pistonlu olmak üzere iki çeşittir.

TROMPET : Kendi üzerine kıvrılan uzun ve konik bir borudur. Açık ve parlak bir ses rengi vardır.

TUBA : Armoni mızıkalarında ve askeri bandolarda senfoni orkestrasındaki kontrbasın yerini tutan eşlik çalgısıdır.Sesi çok kalındır.

YAN FLÜT : Tatlı bir sese sahiptir. Solo ve eşlik çalgısıdır. Küçüğüne PİKOLO FLÜT denir.


Ekleyen : notbak.com