ABD'nin 1. Dünya Savaşına girmesi, Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

1. Dünya Savaşı Sırasındaki Önemli Gelişmeler

 

ABD'nin 1. Dünya Savaşına girmesiyle ;

 

WİLSON İLKELERİ (8 Ocak 1918)

Amerika Başkanı VVilson, savaş henüz sona ermeden, barış ilkelerini açıklamıştır.

Bu ilkeler;

  1. Savaş sonunda yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak
  2. Barış antlaşmaları açık olacak, gizli antlaşmalar yapılmayacak.
  3. Devletlerarası sorunları uluslararası platformda çözmek için uluslararası bir cemiyet kurulacak. (Milletler cemiyeti)
  4. Osmanlı devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.
  5. Silahlanma yarışına son verilecek ve devletler birbirine garanti verecek.
  6. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların çoğunlukta oldukları yerlerde bağımsız devlet kurmalarına imkan verilecektir.
  7. Boğazlar Dünya devletlerine açık olacak.

 

Savaşın Sona Ermesi:


Ekleyen : dersimiz.com