Bir Kahraman Doğuyor Özet

:::::…MUSTAFA KEMAL'İN AİLESİ:::::…

 

Annesi; Zübeyde Hanım

 

Babası; Ali Rıza Efendi


Kardeşleri; Fatma,Ömer,Naciye,Ahmet,Makbule

 

Kızları; Ülkü; Hanım,Sabiha Gökçen

 

Doğum Yeri; Yunanistan/Selanik

 

Doğum Tarihi;Tam olarak bilinmemekte ama M.Kemal doğum tarihinin 19 Mayıs 1881 olarak kabul etti

 

Ölüm Tarihi;10 Kasım 1938

 

 

:::::MUSTAFA KEMAL'İN GİTTİĞİ OKULLAR:::::...

 

1-Mahalle Mektebi

2-Şemsi Efeni İlkokulu

3-Selanik Mülkiye Rüştiyesi

4-Selanik Askeri Rüştiyesi

5-Manastır Askeri İdadisi

6-İstanbul Harp okulu

7-İstanbul Harp Akademisi

 

 

:::::…MUSTAFA KEMAL'İN HAYATINI ETKİLEYEN KİŞİLER:::::…

 

1-Tevfik Fikret

2-Namık Kemal

3-Voltaire

4-Jiji Rosseou

5-Mehmet Emin Yurdakul

 

 

:::::…MUSTAFA KEMAL'İN GÖREV YERLERİ:::::…

 

1-Suriye Şam 5.Ordu Komutanlığı (İlk Görev Yeri)

2-İstanbul Hareket Ordusu'nda "kurmay başkanıı"

3-1911'de Trablusgarp'ta Derne,Tobruk ve Bingazi'de görev aldı

4-Sofya Askeri Ateşe

5-Çanakkale Cephesi'nde Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı 'nda görev aldı

6-1916'da Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bitlis'i geri aldı

7-Erzurum,Sivas Kongrelerinde görev aldı

8-Sakarya Savaşı'nda başkomutan oldu

9-Büyük Taaruz'da orduyu yönetti

 

 

:::::…MUSTAFA KEMAL'İN RÜTBELERİ:::::…

 

*-1905'te Suriye Şam 5.Ordu Komutanlığı

*-Hareket Ordusu'nda Kolağası

*-Harp Okulu'nda Teğmen

*-Harp Akademisi'nde Yüzbaşı

*-Trablusgarp'ta Binbaşı

*-Çanakkale Savaşı'nda Yarbay

*-Çanakkale Savaşı sonrası Albay

*-1906'da Kafkasya Cephesi'nde Tuğgenerallik

*-Sakaya Savaşı'nda gazilik ve mareşallik

*-Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Başkomutan

 

:::::…MUSTAFA KEMAL'İN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ:::::…

 

*-Liderlik

*-Kararlılık    

*-İleri Görüşlülük

*-Vatan sevgisi

*-Askeri Deha

*-Cesaret

*-Çok yönlülük

 

:::::…MUSTAFA KEMAL'İN ESERLERİ:::::…

 

1-Nutuk

2-Medeni Bilgiler El Kitabı

3-İlk Türkçe Geometri Kitabı

4-Zabit ile Kumandan

5-Bölüğün Muharebe Talimi

6-Takımım Muharebe Talimi

 

NOTè M.Kemal Şam/Suriye 'de iken Vatan Ve Hürriyet Cemiyet'ini kurdu


Ekleyen : HASAN ŞANLI