Almanca'da Belirli Artikeller (Bestimmte Artikel)

ALMANCA’DA BELİRLİ ARTİKELLER (BESTİMMTE ARTİKEL)


Almanca’da iki grup artikel vardır.Bunlar ;
 

1)Belirli Artikeller
2)Belirsiz Artikeller (olumlu-olumsuz)
şeklindedir.
 

Önce belirli ve belirsiz kavramlarını açıklayalım. Belirli kavramıyla, bilinen yada daha önceden bahsi geçmiş olan, daha önceden görülmüş olan,boyu,eni,rengi vs. özellikleri bilinen varlıklar kastedilmiş olur. Belirsiz kavramıyla ise herhangi,rastgele bir varlık kastedilmiş olur.
Bu açıklamalarımızı aşağıda vereceğimiz örneklerle iyice anlaşılır duruma getireceğiz.Aşağıda verilen örnek cümleleri incelerseniz iki kavram arasındaki farkı rahatça anlayabilirsiniz.
 

Örnekler:
1- Babası Ali’den kitabı getirmesini istedi.
2- Babası Ali’den bir kitap getirmesini istedi.
 

Yukarıdaki birinci cümleyi inceleyelim:
Babası Ali’den kitabı getirmesini istemiş,fakat nasıl bir kitaptır bu?rengi nedir?adı nedir?nerededir?yazarı kimdir? Bütün bunlar belirtilmemiştir. Belirtilmediğine göre Ali, cümleden hangi kitabı getireceğini anlıyor ve getiriyor.Yani bu bahsi geçen kitap biliniyor,rastgele bir kitap değil. Yani Ali kitap kelimesiyle hangi kitabın belirtildiğini anlıyor. O halde burada belirli artikel kullanılabilir demektir.
 

İkinci cümlede ise:
Babası Ali’den bir kitap,yani herhangi bir kitap getirmesini istiyor. Kitabın burada yazarı,rengi,boyu,adı vs. önemli değil.Herhangi bir kitap olması yeterli.Kitap olsun da, nasıl olursa olsun gibilerinden bir cümle. O halde burada da belirsiz artikel kullanılacaktır.
 

Daha iyi anlaşılması için örneklerimize devam edelim:
Örneğin Ali’nin odasına bir masa lazım.Ali ile babasının konuşmaları şu şekilde olsun;
Ali : Baba, odama bir masa alalım.

 

Burada alınacak masa belirsizdir.Çünkü “bir masa” denmiş.Özellikleri belli mi? Hayır belli değil.Yani herhangi bir masa kastediliyor.
 

İkinci cümle şu şekilde olsun:

Ali : Baba, odama o masayı alalım.
 

Bu cümleden anlaşılıyorki masa daha önceden görülmüş ya da masanın bahsi daha önceden de geçmiş.Yani bahsedilen masayı iki taraf da biliyor. Burada belirlilik söz konusu olduğundan, belirli artikel kullanılır.
 

Bir kaç cümle daha yazalım;
– Bu akşam TV’de bir dizi var.(dizi kelimesi belirsiz)
– Bu akşam TV’de yine o dizi var.(dizi kelimesi belirli)
– Bir elbise almam lazım. (elbise belirsiz)
– O elbiseyi mutlaka almam lazım. (elbise belirli)
– Gidip bir çiçek alalım. (çiçek belirsiz)
– Gidip çiçeği sulayalım. (çiçek belirli)
 

NOT: Belirli ve belirsiz kavramlarını yukarıdaki cümlelerle anlatmaya çalıştık.İşte, cümlelerde kullanılan belirli kelimeler için belirli artikeller, belirsiz kelimeler için ise belirsiz artikeller kullanılır. Almanca’da belirli artikeller, der, das ve die olmak üzere üç tanedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi her kelimenin artikeli değişiktir. Bu yüzden kelimeler artikelleriyle beraber öğrenilmelidir.Bir çok kaynakta artikeller şu şekilde kısaltılarak gösterilir:
 

der artikeli r veya m harfleriyle gösterilir.
die artikeli e veya f harfleriyle gösterilir.
das artikeli s veya n harfleriyle gösterilir.
 


Ekleyen : dersimiz.com