Anadolu Selçuklu Devleti (Türkiye Selçuklu Devleti)

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (Türkiye Selçuklu Devleti) (1077-1308)

Kuruluş dönemi-Süleyman Şah dönemi:

? Kutalmış’ın oğullarından Süleyman Şah babalarının Alparslan’a karşı yaptığı iktidar savaşını kaybetmesi üzerine Konya, Afyon, Kütahya ve İznik’i aldı ve Türkiye Selçuklu devletini İznik merkez olmak üzere kurdu.

 

? Süleyman Şah doğudan gelen Türk göçleri için elverişli bir ortam oluşturmuştur.

 

? Süleyman Şah’ın fetihleri üzerine Bizans barış isteyerek vergi ödemeyi kabul etmiştir.

 

? Doğuya yönelen Süleyman Şah Bizans ve Hıristiyanların elinde bulunan Adana, Tarsus ve Antakya’yı almıştır.

 

? Süleyman Şah’ın topraklarını genişletmesi ve Halep’i kuşatması üzerine Suriye Selçuklu sultanı Tutuş ile savaşmasına ve savaş sırasında ölmesine neden oldu(1086)

 

Not: Cenazesi Suriye’de Caber Kalesi’ndedir. Caber Kalesi Lozan Ant. ile Türk toprağı kabul edilmiş ve Türk askerinin burada nöbet tutması onaylanmıştır.

 

? B.Selçuklu hükümdarı Melikşah, Süleyman Şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı beraberinde İsfahan’a götürdü. Ölümüne kadar 2 oğlu Melikşah’ın yanında kaldılar.

 

? Süleyman Şah sefere çıkarken yerine Ebul Kasım’ı bırakmıştı

 

? Melikşah’ın 1092 yılında ölümüyle Anadolu’ya dönen I. Kılıç Arslan İznik’te tahta oturdu.

 

? I. Kılıç Arslan devlet işlerini düzenledikten sonra Çaka Bey ile ittifak yaparak Bizans’ı sıkıştırmak istedi.Ancak Bizans’n kışkırtmalarıyla bu ittifak bozuldu.I.Kılıç Arslan Çaka Bey’i öldürttü ve bu beylik yıkıldı.

 

? I. Kılıç Arslan Bizans’la anlaştı ve doğu seferine çıkarak Malatya’yı kuşattı. Ancak I.Haçlı seferinin başlaması üzerine Danişmentlilerle ittifak kurarak Haçlılara karşı başarılı bir mücadele vermişse de Batı Anadolu’nun Haçlıların eline geçmesini önleyemeyerek başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır.

 

? I. Kılıç Arslan Danişmentlilerden Malatya’yı almıştır.

 

? I.Kılıç Arslan’ın Suriye’ye yönelip Musul’u alması Büyük Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar’ın gönderdiği orduya yenilmesine ve Habur Irmağı‘nda boğulmasına neden oldu. dersimiz.com

 

I. Mesut Dönemi (1116-1155)

? Bizans Kılıç Arslan’ın ölümünden yararlanmak istedi devlet zayıfladı.

 

? Türkiye Selçuklu tahtına önce I. Kılıç Arslan’ın oğlu Şahin Şah geçti. Ancak kardeşi I. Mesut Danişmentlilerin yardımıyla tahta oturdu.

 

? I. Mesut bir süre Danişmentlilere bağlı kaldı.

 

? Danişmentlilerle işbirliği yaparak Bizans’a karşı başarılar kazanan I. Mesut Danişmentlilerin taht kavgalarından yararlanarak bu devlete karşı üstünlük elde etti.

 

? II. Haçlı seferinde Haçlıları yenerek Anadolu’nun güvenli bir Türk yurdu olmasını sağladı.

 

?  I. Mesut ilk kez devletinde imar ve şehirleşme faaliyetlerini başlattı.


Ekleyen : Sedat Kınayı