Atom Modelleri

 Atom Modelleri
1-) Dalton Atom Modeli
2-) Thamson Atom Modeli
3-) Rutherford Atom Modeli
4-) Bohr Atom Modeli
5-) Modern Atom Modeli
<a title=atom modelleri" src="https://www.notbak.com/dersnotlari/modeller.jpg" style="height:156px; width:361px" />
1-) Dalton Atom Modeli : 1808 yılında Dalton adlı bilim adamı atom hakkında ilk bilgileri vermiştir.
  DaltonModeli
?Bütün modeller atomlardan yapılıdır.
?Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır.
?Atomlar parçalanamazlar ve yeniden oluşturulamazlar
?Atomlar birleşerek elementleri elementler birleşerek molekül ve bileşikleri oluşturur.
 
2-) Thomson Atom Modeli : 1898 yılında yaptığı yaptığı çalışmalarla negatif yüke sahip elektronları bulmuştur. Daha sonraki çalışmalarında atomun yüksüz bir tanecik olduğunu keşfetmiştir. Bu yüksüzlüğü sağlayan pozitif yüklü protonlardır.
 
?Bir atomda elektronların sayısı protonların sayısına eşittir. Bu nedenle atom yüksüzdür.
?Elektronlar çok küçük taneciklerdir. Atoma ağırlığını veren protonlardır.
?Atom bir küre şeklindedir. Bu küre içerisinde protonlar ve elektronlar dağınık halde bulunur. (Üzümlü kek modeli)
 
3-) Rutherford Atom Modeli : 1911 yılında radyo aktif bir maddeden elde ettiği Alfa ışınlarını ince altın bir levha üzerine göndermiş ve ışınların durumunu incelemiş. Bu deney sonucunda gönderilen alfa ışınlarının çoğu levhayı geçerken çok azı sapmaya uğramıştır.
rtfrd
?Alfa ışınlarının çoğu levhayı geçtiğine göre atomun büyük bir kısmı boştur.
?Atomun merkezinde pozitif yüklü protonlar taşıyan bir bölüm vardır. Buraya atom çekirdeği adı verilir.
?Bir atomda elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden büyüktür.
?Atomun ağırlığının yaklaşık olarak yarısı protona aittir.
 
4-) Bohr Atom Modeli : Rutherford atom modeli üzerinde kafa yoran Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, klasik fizik gereği çekirdeğin etrafında dolanan elektronların ivmeli hareketlerinden dolayı, enerji kaybederek çekirdeğe düşmeleri gerektiğini düşündü. Ama hiç de böyle olmamakta ve atom kararlılığını muhafaza etmektedir. Bohr atomun bu karalılığını;
 
?Elektron hareketlerinin ancak belirli yörüngeler (enerji seviyeleri) üzerinde mümkün olmasıyla, 
?Elektronun, bir yörüngeden bir başkasına geçişini ise belirli bir miktarda (bir kuvantum miktarında) bir enerji kazanmasına (ya da kaybetmesine) bağlı olduğuna, ve 
?Bir atomda, elektronların daha da alana düşmeyecekleri bir en alt enerji düzeyinin var olmasıyla açıklamaktadır.
 
5-) Modern Atom Modeli : Bu atom modeline göre atomun merkezinde bir çekirdek çekirdeğin içerisinde hareketsiz proton ve nötronlar çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde ise hareketli elektronlar bulunur.
 
mdrn

Ekleyen : dersimiz.com