Bazlar

baz

 

 Suda çözündüğünde hidroksil iyonu ( OH- ) verebilen maddelere baz denir.

 NaOH Na+ + OH-


 - Kireçli, küllü ya da sabunlu suyu parmaklarımız arasında incelediğimizde kayganlaştığını hissederiz. Bu maddeler bazlardır. Tadları genelde yakıcıdır. Bazlar, cilt ve yüne etki ederek onlara zarar verir. Katı ve sıvı yağları parçalar.
- Amonyak bir bazdır. Deterjanlarda baz özelliği gösterir. Odun külü de bazik özellik gösterir.Bazlar her baz için ortak özelliklerdir.

- Bazların tatları acıdır.

- Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.

- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
- Sulu çözeltileri ele kayganlık verir.

- Asitlerle etkileşerek tuzları oluştururlar.


HNO3 + KOH  →  KNO3 + H2O

 

 

Baz adı Formülü Baz adı Formülü Baz adı Formülü
Sodyum hidroksit NaOH Potasyum hidroksit KOH Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2
Amonyak NH3 Amonyum hidroksit NH4OH Alüminyum hidroksit Al(OH)3

 

 


Ekleyen : dersimiz.com