Cümle Yorumu

B) CÜMLE YORUMU

 

Bir cümlenin; anlamından uzaklaşmadan

·                     anlatmak istediğinin

·                     yakın anlamlısının

·                     karşıt anlamlısının

·                     farklı bir biçimde söylenişinin

·                     hangisiyle tamamlanacağının  bulunmasıdır.

 

Eskiden çok vakti yoktu, onun için çok uzun yazılar yazardı; şimdi vakti bol, daha kısa ve güzel yazılar yazıyor.

Kısa ve özlü yazmak için uzun zamana ihtiyaç vardır. (anlatmak istediği)

 

İnsanlar genellikle, "Dolu dolu yaşıyorum." demezler; "Dolu dolu yaşadım." ya da "Dolu dolu yaşadım." derler.

İnsanlar, yaşadıkları andaki mutluluğun farkına varamazlar. (anlatmak istediği)

 

Daha ilk kitabı yeni yayımlanmış bir şairim ben. Bu yüzden sorunuzu, "Bu soru beni aşar." diye yanıtladım.

Bu konuda yeterli bilgim ve deneyimim yok. (anlatmak istediği)

 

Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür.

Analık kadına güç verir.  (yakın anlam)

 

Hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz.

Suçlular, yaşamları boyunca kendilerini yargılarlar. (yakın anlam)

 

Karşılaştığımız kişilerin iyi yanlarını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz.

Beğenmek yerine, kusur bulmaya eğilimliyiz. (yakın anlam)

 

Çocuklarla yetişkinler aynı kitaplardan hoşlanmazlar.

Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılamaz. (karşıt anlam -çelişen-)

 

 

Türk resmi Alplerin ötesinde değil, Torosların eteğinde aranmalıdır.

Yaşadığın yerin pek önemi yok; canın neyi isterse, onu tuvaline almalısın. (çelişen)

 

Sanatçının başarılı olabilmesi için geçmişiyle bağını koparmaması gerekir.

Başarılı olmak isteyen sanatçılar, geçmişe değil geleceğe yönelmelidir. (çelişen)

 

Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil, ----

bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır. (getirilir)

onların, eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir. (getirilemez)

 

Ayrıntılı olarak düşünmeden ----   (tedbirli bir insanın tutumu)

böyle bir işe girişmemek gerektiğini düşünüyorum. (getirilir)

işimden ayrılmam onu rahatsız etmedi. (getirilemez)

 

Bir sanat yapıtında aslolan ne anlattığı değil, ----

nasıl anlattığıdır. (getirilir)

anlattıklarını hayattan almasıdır. (getirilemez)


Ekleyen : Mehmet Akif Güner