Divan Edebiyatı, Genel Özellikleri, Nazım Biçimleri

 

DİVAN EDEBİYATI    

 

Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

 

1. Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.

2. Nazım ölçüsü “aruz“dur.

3. Dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıcadır.

4. Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

5. Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.

6. Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.

7. Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.

8. Soyut bir edebiyattır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.

9. Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hâkimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.

10. Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.

11. Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.

12. Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.

13. Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.

14. Nesir alanında tezkireler (edebiyat tarihi görevini gören biyografik eser), münşeatlar (mektuplar), tarihler, dini metinler ve nasihatnamelere de rastlanmaktadır. Bunlarda da sanat yapma amacı ön plandadır.

15. 13.yüzyılda gelişmeye başlamış 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.

 

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ  

 

Beyitlerle kurulan nazım biçimleri:

Gazel

Kaside

Mesnevi

Kıta

Müstezat

 

Bir dörtlükle kurulan nazım biçimleri:

Rubai

Tuyuğ

 

Birden çok dörtlükle kurulan nazım biçimleri:

Murabba

Şarkı

Musammat

Muhammes

 

Bentlerle kurulan nazım biçimleri:

Terbib-i Bent

Terci-i Bent


Ekleyen : dersimiz.com