Düzensiz Fiiller

İngilizce düzensiz fiiller, -ed takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile bilikte, 3. halleri ise Perfect Tense ile birlikte kullanılır.
Bazı düzensiz fiillerin 1., 2, ve 2. hallerinin yazılışları aynıdır.
 
bid - bid - bid
 
Bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri aynı kalır.
 
built - build - build
 
Bazılarının da 3 hali de değişik yazılır.
 
do - did - done
 
İngilizce düzensiz fiileri yukarıdaki gibi grublayarak ezberlemek size kolaylık sağlayabilir.
Aşağıda en çok kullanılan ingilizce düzensiz fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.
 
1. Hali                    2. Hali               3. Hali                Türkçe
Base Form   Past Simple     Past Participle       Anlamı
                                        
awake         awoke               awoken            uyanmak
be                 was, were         been               olmak
beat                 beat                  beaten       vurmak
become           became              become       olmak
begin                 began         begun       başlamak
bend                 bent                 bent               bükmek
bet                 bet                 bet               bahse girmek
bid                 bid                 bid               emretmek
bite                 bit                 bitten       ısırmak
blow                 blew                 blown       esmek
break                 broke                 broken       kırmak
bring                 brought         brought       getirmek
broadcast         broadcast         broadcast       yayımlamak
build                 built                 built               inşa etmek
burst                 burst                 burst               patlamak
burn                 burned/burnt       burned/burnt    yakmak
buy                 bought         bought       satın almak
catch                 caught         caught       yakalamak
choose         chose                 chosen       seçmek
come                 came                 come               gelmek
cost                 cost                 cost               değer biçmek
creep                 crept                 crept               emeklemek
cut                 cut                  cut               kesmek
deal                 dealt                 dealt               anlaşmak
dig                 dug                 dug               kazmak
do                 did                 done               yapmak
draw                 drew                 drawn       çekmek
dream         dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek
drive                 drove                 driven       sürmek
drink                 drank                 drunk               içmek
eat                 ate                 eaten               yemek yemek
fall                 fell                 fallen               düşmek
feed                 fed                 fed               beslemek
feel                 felt                 felt               hissetmek
fight                 fought         fought       dövüşmek
find                 found                 found               bulmak
flee                 fled                 fled               firar etmek
fly                 flew                 flown               uçmak
forbid                 forbade         forbidden       yasaklamak
forget         forgot         forgotten       unutmak
forgive         forgave         forgiven       affetmek
freeze         froze                  frozen       donmak
get                 got                 gotten       elde etmek
give                 gave                 given               vermek
go                 went                 gone               gitmek
grow                 grew                 grown       büyümek
hang                 hung                 hung               asmak
have                 had                 had               sahip olmak
hear                 heard                 heard               duymak
hide                 hid                 hidden       saklamak
hit                 hit                 hit               vurmak
hold                 held                 held               tutmak
hurt                 hurt                 hurt               yaralanmak
keep                 kept                 kept               saklamak
know                 knew                 known       bilmek
lay                 laid                 laid               yaymak
lead                 led                 led               rehberlik etmek
learn                 learned/learnt learned/learnt   öğretmek
leave                 left                 left               ayrılmak
lend                 lent               lent               ödünç vermek
let                 let                 let               izin vermek
lie                 lay                 lain               yalan söylemek
lose                 lost                 lost               kaybetmek
make          made                 made               yapmak
mean                 meant         meant       anlamına gelmek
meet                 met                 met               buluşmak
pay                 paid                 paid               ödemek
put                 put                 put               koymak
read                 read                 read               okumak
ride                 rode                 ridden       binmek
ring                 rang                 rung               çalmak
rise                 rose                 risen               yükselmek
run                 ran                 run               koşmak
say                 said                 said               söylemek
see                 saw                 seen               görmek
sell                 sold                                 sold                             satmak
send                 sent                 sent               göndermek
show                 showed         showed/shown  göstermek
shut                 shut                 shut               kapamak
sing                 sang                 sung               şarkı söylemek
sit                 sat                 sat               oturmak
sleep                 slept                 slept               uyumak
speak         spoke         spoken       konuşmak
spend         spent                 spent               harcamak
stand                 stood                 stood               ayakta durmak
swim                 swam                 swum               yüzmek
take                 took                 taken               almak
teach                 taught         taught       öğretmek
tear                 tore                 torn               yırtmak
tell                 told                 told               anlatmak
think                 thought         thought       düşünmek
throw                 threw                 thrown       fırlatmak
understand         understood         understood       anlamak
wake          woke                 woken       uyanmak
wear                 wore                 worn               giymek
win                 won                 won               kazanmak
write                 wrote                 written       yazmak

Ekleyen : dersimiz.com