Ekonomik Faaliyetlere Göre Meslekler

mslkmeslekler.jpg" style="float:left; height:226px; margin:10px; width:400px" />İnsanların, geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları işe meslek denir. Meslekler insanların yetenekleri, becerileri ve ilgi alanları doğrultusunda karar verdikleri durumlardır. Daha sonra belirli eğitimlerden geçip meslekte gereken bilgiyi edindikleri zaman işe girip mesleklerini yapmaya başlayabilirler. Meslekler istek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması imkânsızdır. Bu nedenle toplumda iş bölümü ve meslekler ortaya çıkmıştır. Meslek sahibi olan kişiler, çalışmalarını para karşılığı yaparlar. Çalışanların yaptıkları hizmet karşılığında aldıkları kazanca ücret denir.

 

Hasta olan insanları tedavi etmek için doktorlara, insanları eğitmek için öğretmenlere, gıda ihtiyacı için çiftçilere, insanların yaşayabileceği barınaklar yapmak için inşaat mühendislerine, teknolojik cihazlar yapabilmek için makine mühendislerine ihtiyacımız vardır. 

 

İnsanların meslek seçimlerinde yaşadıkları çevrenin de etkisi vardır. Bölgede yapılan ekonomik faaliyetlere göre ihtiyaç duyulan mesleklerde farklılık gösterir. Örneğin; Zonguldak'ta taş kömürü madeni çıkarılır. Bu yüzden madenciliğe bağlı olarak maden mühendisliği ve maden işçiliği gibi meslekler gelişme gösterir. Antalya gibi geniş kıyılara sahip ve sıcak bir yerde ise turizm gelişmiştir. Bu yüzden turist rehberliği, otel işletmeciliği gibi meslekler burada daha fazla yapılmaktadır.

 

Ekonomik faaliyetlere göre ülkemizde yaygın olan mesleklerin bazılarını inceleyelim:

 

Hizmet Sektörüne Bağlı Olarak Gelişen Meslekler

 

Öğretmen: Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

Doktor: İnsanların sağlığının korunması için önlem alan, hastalıklara teşhis koyna ve tıbbi ve cerrahi operasyonlara yaparak dktrhastalıkların tedavisini yapan kişilerdir.

 

Avukat: Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

 

Terzi: Alınan sipariş ve istenilen modele göre her türlü kıyafet diken, kıyafetleri onaran, ütü yapan nitelikli kişidir.

 

Emlakçı: Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

 

Tarım ve Hayvancılığa Bağlı Olarak Gelişen Meslekler

 

Ziraat Mühendisi: Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bitki hastalıkları ve tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapar. Bu bilgiler doğrultusunda çiftçileri bilgilendirir.

 

Veteriner: Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele gibi konularda çalışmalar yapan kişidir. Hayvan yetiştiricilerini bu doğrultuda bilgilendirir.

 

Genetik Mühendisi: Canlıların genetikleri üzerinde araştırmalar yapar, insanların ve birçok canlının insan hayatını geliştirmek için genlerinde oluşabilecek tehlikeli değişimleri en aza indirmek, onların verimini artıracak değişimler yapmak olarak tanımlanabilir.

 

Madenciliğe Bağlı Olarak Gelişen Mesleklermdnc

 

Maden Mühendisi: Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

 

Maden İşçisi: Madenleri yer altından çıkartan kişilerdir.

 

Ormancılığa Bağlı Olarak Gelişen Meslekler

 

Orman Mühendisi: Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

 

Orman Teknikeri: Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi)veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

 

Turizme Bağlı Olarak Gelişen Meslekler

 

Maden Mühendisi: Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmes

 

Sanayi ve Ticarete Bağlı Olarak Gelişen Meslekler

 

Gıda Mühendisi: Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

 

Kimyager: Maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan kişidir.

 

meslekler-hakkinda-bilgiler/" target="_blank">DİĞER MESLEKLER HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 


Ekleyen : Esra Aydın