Yurdumuzda Tarım Ve Ülkemizde Tarım Bölgeleri

YURDUMUZDA TARIM

 Tarım, toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işine denir. Ülkemiz topraklarının % 36'sı tarım arazisi olarak kullanılır. Ülkemizde çalışan nüfusun yarısına yakını tarımla uğraşmaktadır. Bu yüzden tarım Türkiye ekonomisi için çok önemlidir.

 Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ülkemizde daha çok ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Makine kullanımı, zararlı böcek ve bitkilerle mücadele, kaliteli tohum kullanımı ve sulama ülkemizde gelişmemişti.
 Bu yüzden tarımsal üretim oldukça azdı. Fakat daha sonra yapılan çalışmalar sayesinde tarımımızda önemli gelişmeler olmuştur. Ziraat fakültelerinin açılması, tarım makine ve aletlerinin üretilmesi, yapay gübre ve kaliteli tohum kullanımı ile sulamaya önem verilmesi bu gelişmeye neden olmuştur. Aynı zamanda Devlet Üretme Çiftlikleri, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması bu gelişmenin diğer nedenleridir. Bunların yanında GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toptan kalkınmasını amaçlayan çok önemli bir projedir. GAP sayesinde tarımsal üretimde büyük artışlar olmaya başlamıştır.

 

Ülkemizde tarımı etkileyen faktörler :

Toprak bakımı: Tarım faaliyetleri toprak üzerinde yapıldığı için toprak bakımı çok önemlidir. Toprak çapa, bel, pulluk ve saban gibi aletlerle havalandırılır. Bu olay toprağın verimini artırır.

Sulama: Bütün tarım ürünlerinin suya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç yetiştirilen tarım ürününe göre değişir. Bu nedenle toprak uygun zamanlarda ve yeterince sulanmak zorundadır.

Gübreleme: Toprağın besin ve mineral bakımından zenginleştirilmesidir. Gübre, yapay ve doğal gübre olarak iki kısma ayrılır. Hayvan dışkılarından olan gübreye doğal gübre denir. Değişik minerallerin birleştirilmesi ile elde edilen gübreye ise yapay gübre denir. Gübreleme tarım ürünlerinin verimini önemli oranda artırır.

Kaliteli tohum: Tarım ürünlerinden daha fazla verim almak için mutlaka kaliteli tohum kullanmak gerekir.


Tarla Tarımı ve Tarla Ürünlerimiz

 Ülkemizdeki tarım alanlarının büyük kısmını tarlalar oluşturur. Tarlalar eğimli ve engebeli arazilerde olduğu gibi düz alanlarda da olabilmektedir. Tarlaların büyük kısmı her yıl ekilir. Bazıları ise bir yıl ekilip ertesi yıl boş bırakılır. Bu duruma nadas tarımı denir.

 Buradaki amaç mineral bakımından fakir olan toprağın bir yıl dinlenerek mineralce zenginleşmesidir. Tarlalarda ekilen tarım ürünlerini şu şekilde gruplara ayırabiliriz.

 

ÜLKEMİZDE TARIM BÖLGELERİ

Tarım Bölgesi: Bir tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği yörelere, o ürününün tarım bölgesi denir.
Örneğin: Çayın tarım bölgesi; Doğu Karadeniz iken, Muzun tarım bölgesi; Akdeniz kıyılarıdır.

 

Kıyı ve kıyıya yakın tarım bölgeleri ve yetiştirilen tarım ürünleri:
Karadeniz Kıyı Tarım Bölgesi: Çay, fındık, mısır,tütün
Akdeniz ve Kıyı Ege tarım bölgesi: Pamuk, turunçgiller, muz, yerfıstığı, susam, zeytin, incir, tütün, üzüm
Marmara tarım bölgesi: Ayçiçeği, zeytin, pirinç

 

İç tarım bölgeleri ve yetiştirilen tarım ürünleri
Karadeniz ardı tarım bölgesi: Buğday, arpa, çavdar, pirinç, meyve
İç Anadolu tarım bölgesi: Şeker pancarı, buğday, arpa, çavdar, elma, patates
Doğu Anadolu tarım bölgesi: Arpa, çavdar, şeker pancarı, kayısı
Güneydoğu Anadolu tarım bölgesi: Üzüm, buğday, arpa yulaf, antep fıstığı, mercimek(kırmızı), karpuz

 

ÖNEMLİ:
 Ülkemizde tarım daha çok doğal şartlara bağlıdır.
 Bu nedenle üretim miktarları yıllara göre büyük değişiklik gösterir.
 İklimin çeşitli olmasından dolayı üretilen tarım ürünü çeşitliliği çok fazladır.
 Türkiye'de toprakların % 56'sında tahıllar, & 23'ünde endüstri bitkileri, &21'inde ise sebzeler ve baklagiller üretilmektedir.
 Türkiye bazı meyvelerde, ( fındık, incir, üzüm, kayısı gibi) dünyanın önemli üreticileri arasındadır.
 Tarımda sulama tam gelişememiştir.
 Şu anda tarımdan elde edilen gelir azdır.


Ekleyen : dersimiz.com